Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
wrzesień
2017-09-13
Kazanie Biskupa Polowego Józefa Guzdka wygłoszone podczas Święta CSŁiI w Zegrzu

Dwudziesta rocznica powołania Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki jest okazją do spojrzenia wstecz. Każdy jubileusz nastraja do tego, aby dostrzec, docenić i okazać wdzięczność tym, którzy przyczynili się do rozwoju tej niezwykle ważnej dla polskich Sił Zbrojnych instytucji. Zapewne z tej okazji będą podziękowania i wyróżnienia, odznaczenia i awanse. Padnie też niejedno zdanie o tym, że nastąpił wielki postęp w dziedzinie łączności i przekazu informacji. Będzie można pochwalić się najnowszym sprzętem, jakim posługują się żołnierze Wojska Polskiego.

Nie przypadkowo jednak rozpoczynamy nasze świętowanie od chwili refleksji i modlitwy w garnizonowej świątyni. Nawet najnowocześniejszy sprzęt i najlepsze wyszkolenie nie zastąpią człowieka w przekazie informacji. Owocna i pożyteczna komunikacja zależy w dużej mierze od szlachetnego charakteru i prawego sumienia żołnierzy i pracowników wojska, którzy służą w obszarze łączności i informatyki polskich Sił Zbrojnych. To przecież Wy powinniście odznaczać się nie tylko coraz większą wiedzą i profesjonalizmem, ale także wielką odpowiedzialnością za pozyskane i przekazywane informacje. Od waszej służby i pracy zależy bezpieczeństwo naszej Ojczyzny a w czasie konfliktu zbrojnego nie tylko los bitwy, ale i życie wielu żołnierzy.

Nie przypadkowo papież Jan Paweł II podczas wizyty w Polsce w 1995 roku apelował: „Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia!”. To „dzisiaj” trwa nieustannie.

Bracia i Siostry.
Problem poprawnej komunikacji i odpowiedzialności za wypowiadane i przekazywane słowo jest znacznie szerszy. Dotyczy on także życia małżeńskiego i rodzinnego, społecznego, narodowego i relacji pomiędzy narodami. W odczytanym fragmencie z Ewangelii św. Mateusza Jezus powiedział wprost: „Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi” (Mt 5,37).  W tym krótkim zdaniu Mistrz z Nazaretu nie tylko wykluczył kłamstwo, ale i każdą nieprecyzyjną informację.

Brak odpowiedzialności za wypowiadane słowo lub wprowadzenie w błąd może przyczynić się do ludzkiego cierpienia, utraty dobrego imienia i naruszenia osobistej godności. Tylko prawda stanowi most łączący ludzi, rodziny i narody. Jedynie stając na gruncie prawdy możemy budować przyszłość w każdym wymiarze życia.

Papież Franciszek wielokrotnie już pouczał o tym, że należy być odpowiedzialnym za każde wypowiadane słowo. Tych, którzy grzeszą językiem porównał do terrorystów. Szczególnie potępiał obmowę i plotkarstwo, które niszczą wspólnotę, podkopują wzajemne zaufanie i niszczą autorytet. Wspomnę tylko, że podczas spotkania z Korpusem Żandarmerii, który dba o porządek i bezpieczeństwo za Spiżową Bramą, powiedział, że dziś nie ma zagrożenia życia papieża przez wroga zewnętrznego. Znacznie gorszy jest wróg wewnętrzny, który niszczy jedność. I wskazał na plotkarstwo. „Jest też pokusa, która bardzo podoba się diabłu, przeciw jedności tych, którzy żyją i pracują w Watykanie. A diabeł próbuje stworzyć wojnę wewnętrzną, rodzaj wojny domowej i duchowej. Nie prowadzi się jej z użyciem broni, ale za pomocą języka”. Słowa te jasno pokazują, że złe słowo burzy jedność i porządek. Ład i pokój buduje się na słowie prawdy i miłości.

Bracia i Siostry.
Potrzebujemy ludzi przekazujących informacje, posługujących się słowem w sposób odpowiedzialny. Słowo bowiem może ożywić, przywrócić nadzieję i radość życia, ale może też zniszczyć a nawet zabić. Prośmy więc Pana Boga, abyśmy byli dostatecznie odpowiedzialni za wypowiadane słowa i przekazywane informacje. Niech one będą z kategorii tych, które są zdolne wyryć w duszy trwały ślad, pobudzić do myślenia, zapalić uczucia, zmienić rytm uderzeń serca, wstrząsnąć sumieniem, wsączyć do serca lekarstwo nadziei.

Dziś, w dniu Waszego święta, pragnę dziękować dobremu Bogu za Waszą  służbę w obszarze łączności i informatyki w Wojsku Polskim. Prasa rzadko wspomina o Waszej służbie. Może i dobrze! Niejednokrotnie słyszałem: Im o nas ciszej, tym lepiej! Pozornie działacie na drugim planie. A tak naprawdę, nie jest możliwe wykonanie żadnego zadania, jeśli zabraknie dobrej łączności.

Niech dobre i odpowiedzialne słowa budują zaufanie pomiędzy żołnierzami i pracownikami Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. Wypełniajcie Wasze zadania służbowe z pasją i poświęceniem. „Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie”.

bp Józef Guzdek
Biskup Polowy Wojska Polskiego

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;