Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
wrzesień
2017-09-25
Kazanie Biskupa Polowego Józefa Guzdka wygłoszone podczas uroczystości poświęcenia sztandaru Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu

Wydarzeniom przełomowym towarzyszą znaki. One w sposób krótki, skondensowany, ale niezwykle mocny wyrażają nasze uczucia oraz wskazują na wartości, które nas łączą i którym pragniemy służyć.

Takim czytelnym znakiem miłości oraz podjętej decyzji, aby razem iść przez życie, w dobrej i złej doli, w zdrowiu i w chorobie, aż do końca ziemskiego życia, są obrączki ślubne. W godzinie ślubu one jedynie kosztują.

„Żadna obrączka z osobna/ Nic nie waży – ważą tylko obie” napisał Karol Wojtyła w poemacie Przed sklepem jubilera.

Obrączka – znak decyzji na wspólne życie, brania wzajemnej odpowiedzialności  za siebie nawzajem, za przychodzące na świat dzieci, za ich wychowanie, nabiera wagi z biegiem upływu kolejnych lat wspólnej wędrówki przez życie. W tym znaku zapisuje się historia miłości i wzajemnej odpowiedzialności. Ślubne obrączki srebrnych, złotych a czasem diamentowych jubilatów mogłyby wiele opowiedzieć. One mają swoją wagę.

Panie Ministrze, Panie Komendancie,
Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze oraz Pracownicy Straży Granicznej,
Bracia i Siostry.
Dzień 25 września 2017 roku jest przełomową datą w historii Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. Otrzymujecie dziś sztandar. To niezwykły znak, który w krótki, skondensowany i zarazem w niezwykle mocny sposób wyraża Wasze uczucia oraz wskazuje na wartości, które Was łączą i którym pragniecie służyć.

Aby lepiej zrozumieć doniosłość tej chwili wspomnę o sztandarze, który był darem okupowanej Warszawy dla 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej gen. Stanisława Sosabowskiego. W tym roku mija 75 lat od jego poświęcenia. Do wykonania sztandaru użyto kardynalskiego płaszcza – cennej, XIX-wiecznej, rodowej pamiątki po kard. Albinie Dunajewskim, ofiarowanej na ten cel przez rodzinę hierarchy. 

Na głównej stronie sztandaru umieszczono wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej oraz napis „Bóg i Ojczyzna”, a na odwrocie wizerunek Michała Archanioła walczącego ze smokiem, herb stolicy oraz napisy „Warszawa 1942” i „Surge Polonia” (Powstań Polsko).

Ten sztandar ofiarowany synom naszego narodu był podobny do listu pisanego do przyjaciół. Oddawał bowiem
te myśli, które przepełniały serca i umysły Polaków w okupowanym kraju. Był symbolem, który ich jednoczył i prowadził do zwycięstwa.

Panie Komendancie, Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze oraz Pracownicy Straży Granicznej.
Trzeba podkreślić i docenić fakt, że Straż Graniczna nieustannie strzeże granic naszego państwa. Dniem i nocą toczycie walkę z nielegalną migracją i z przestępcami, którzy trudniąc się przemytem osłabiają ekonomicznie nasze państwo. Funkcjonariusze Straży Granicznej wyjeżdżają także do krajów Unii Europejskiej, aby tam pomagać w ochronie granic. 

Szczególnie w czasach „wędrówki ludów”, a wraz z tym zjawiskiem  rosnącego zagrożenia terrorystycznego, społeczeństwo wysoko ceni sobie waszą służbę i poświęcenie. Sztandar, który dziś otrzymujecie, jest tego wyrazem i potwierdzeniem. To czytelny znak wdzięczności, który będzie Wam towarzyszył podczas najważniejszych uroczystości. Nade wszystko będzie Was jednoczył w specjalistycznym szkoleniu do optymalnego wypełnienia powierzonych Wam zadań. 

Jest on podobny do listu otrzymanego od najbliższych. Haftowany nie rękoma, ale wdzięcznym sercem tysięcy bezimiennych osób, które tak wiele zawdzięczają Straży Granicznej.  W ten sposób polskie społeczeństwo chce Wam powiedzieć, że jest dumne z waszej służby na rzecz bezpieczeństwa naszych granic.

Dziś ten sztandar, podobny do niezapisanej karty, zostaje poświęcony i przekazany Wam, abyście w jego blasku pisali kolejne, piękne rozdziały historii
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu. Wasz sztandar z wyhaftowanymi trzema słowami: Bóg, Honor, Ojczyzna, jest znakiem wartości, którym chcecie służyć i za które jesteście zdecydowani płacić najwyższą cenę. Jest on podobny do ewangelicznej lampy, której nie przykrywa się garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą (por. Łk 8,16). Niech kolejne pokolenia funkcjonariuszy SG, którzy będą tutaj doskonalić swe umiejętności, wchodząc w progi Ośrodka widzą światło – światło prawdy, mądrości, sprawiedliwości… Niech sami stają się światłem dla innych.

Z pasją i poświęceniem wypełniajcie powierzone Wam zadania.
Nawet w obliczu najtrudniejszych i najbardziej złożonych sytuacji nie traćcie ufności w sens waszej misji. Niech w waszych sercach nigdy nie obumrze ziarno nadziei, że ostatecznie dobro odniesie tryumf nad złem.

Niech Wam Bóg błogosławi. 

bp Józef Guzdek
Biskup Polowy Wojska Polskiego

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;