Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
październik
2017-10-21
Warszawa: patenty oficerskie dla księży, alumnów-żołnierzy dawnych jednostek kleryckich

W katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie odbyły się uroczystości podczas których 55 kapłanów, byłych alumnów-żołnierzy, którzy w latach 1959-1980 odbywali przymusową służbę wojskową w tzw. jednostkach kleryckich, otrzymało z rąk Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza patenty oficerskie. Wśród nich znaleźli się abp Adam Szal, metropolita przemyski i bp Jan Wątroba ordynariusz rzeszowski. – Zdaliście egzamin z wierności Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie – mówił na początku Mszy św. bp Józef Guzdek, wyrażając uznanie dla postawy kapłanów.

Biskup polowy Wojska Polskiego zwrócił uwagę, że zmowę milczenia na temat prześladowania polskiego duchowieństwa przerwała dopiero śmierć, a następnie beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki, który sam pełnił dwuletnią, przymusową służbę wojskową w jednostce we Bartoszycach. – Wyniesienie na ołtarze ks. Jerzego stało się okazją by przypomnieć polskiemu społeczeństwu prawdę o komunistycznym systemie, który walczył z Kościołem między innymi – wyrywając tych którzy byli na drodze do kapłaństwa, przeszkadzając im by byli sługami Boga i Kościoła.

Bp Guzdek wyraził wdzięczność Ministrowi Obrony Narodowej za dostrzeżenia i docenienie byłych alumnów-żołnierzy. – Dzięki decyzji obecnych władz poznaliśmy 807 twarzy niezłomnych rycerze Chrystusa i Kościoła oraz sług wolności i prawdy w naszej Ojczyźnie – powiedział duchowny.
W homilii abp Adam Szal podkreślił, że chrześcijanin jest wezwany do dawania świadectwa swojej wierze. – Tego wymaga od niego Bóg i tego potrzebuje od niego świat, który zdaje się mówić coś zupełnie przeciwnego – oświadczył duchowny.

Zwrócił uwagę, że jest wiele sposobów zapierania się Chrystusa – Można to czynić jawnie poprzez słowa, poprzez kwestionowanie prawdy wiary które podaje Ewangelia ale również można to robić poprzez milczenie. Wielu wybiera właśnie ten sposób nie chcąc się narodzić środowisku w którym życie czy pracuje – mówił kaznodzieja.

Przyznał, że można zaprzeć się Boga poprzez rozdźwięk między tym co człowiek deklaruje a czynami których dokonuje nazywając tę postawę „faryzejską”. – Bez względu który ze sposobów osoba wybiera odżegnując się od Chrystusa wyrzeka się tym samym przynależności do Boga – bycia Jego dzieckiem – ostrzegł duchowny.

Zaznaczył że również w dzisiejszych czasach wiara domaga się czytelnego świadectwa. – Jest to często pójście w poprzek poprawności społecznej czy politycznej. Bywa nawet i tak, że trzeba opowiedzieć się przeciwko autorytetom, które może są wątpliwej jakości ale zajmują wysoką pozycje w hierarchii społecznej – zwrócił uwagę abp Szal.

Podkreślił, że czas służby w zasadniczej w jednostkach wojskowych dla większości był okazją weryfikacji powołania. – Bez względu na osobiste doświadczenia każdego z nas oderwanie od seminarium i wtłoczenie w nowe realia wystawiało nas na ideologiczną próbę. Jak pokazują obecne badania historyczne - planowano poderwać w naszych oczach autorytet władz kościelnych, poddać w wątpliwość dogmaty wiary, czy potrzebę Kościoła jako wspólnoty wiary ponieważ nie dało się Go pogodzić z ideą socjalistycznego państwa – mówił abp Szal.

Stwierdził, że większość alumnów wyszła z próby zwycięsko. - Możemy zawdzięczać to Bożej pomocy oraz wartościom wyniesionym z formacji rodzinnej, katechetycznej ale również dzięki opiece naszych duszpasterzy. Nie brakowało też życzliwości ludzi świeckich. Jako przykład arcybiskup przywołał postać Konstancji Skurjat – tzw. „bartoszyckiej babci”.

Powiedział, że doświadczenie służby wojskowej rozszerzyło spojrzenie przyszłych kapłanów na Kościół w Polsce. – Poznaliśmy również wspaniałych kolegów z którymi mimo upływu lat wciąż utrzymujemy kontakty. Ten czas pozwolił nam także zmężnieć, ugruntować się w powołaniu oraz nauczył dyscypliny wewnętrznej i zewnętrznej, czy sztuki pokonywania przeciwności - wyznał abp Szal. Po liturgii odczytano postanowienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy o mianowaniu byłych alumnów-żołnierzy na pierwszy stopień oficerski. Wręczył je kapłanom minister Macierewicz, któremu towarzyszył bp Guzdek.

Wyrażając uznanie dla kapłanów służących w wojsku minister Macierewicz nazwał ten czas współczesnymi łagrami. – Musieliście przejść, ponieważ byliście wierni Bogu i Ojczyźnie – oświadczył. Podkreślił, że oficerem staje się człowiek nie dlatego że dostaje patent, ale dlatego że ma ducha Jezusa Chrystusa. – Tego Ducha uczyli nas rodzice, historia Polski, ale przede wszystkim świadkowie wierności najwyższym wartościom – tacy ludzie jak wy – mówił minister

Przyznał, że czasy komunizmu nie były proste, jednak wszyscy którzy byli prześladowani wbrew temu czego doświadczali nigdy nie byli osamotnieni. – Był z wami Bóg oraz naród, który nigdy nie poddał się sowieckiej przemocy oraz kłamstwu i ateistycznemu bluźnierstwu. Był setki a nawet tysiące słabości ale naród jako taki się nie poddał – oświadczył.

Podkreślił, że odrodzenie Polski stało się możliwe dzięki daninie krwi minionych pokoleń oraz świadectwie wiary i przywiązania do własnej tradycji i tożsamości jakie złożyli Polacy w tym również alumni żołnierze. - Mimo upadków i trudności polscy chłopi, robotnicy i inteligencja szli przez te lata z wiarą, że kiedyś będzie wolna Polska i w tym duchu wychowali swoje dzieci – mówił Antoni Macierewicz. Podkreślił, że dla wielu światłem w tunelu było świadectwo kapłanów. - Nikt nic nie zrozumie z historii Polski, jeżeli nie będzie miał świadomości jak wielkim darem dla naszej Ojczyzn był Kościół katolicki i wiara – stwierdził minister.

Powiedział również, że poprzez przyznanie byłym alumnom-żołnierzom patentów oficerskich Polska Armia wraca do swoich korzeni. – To nie armia daje wam patenty, ale to wy swoim świadectwem i posługą dajecie jej nowe życie – podsumował Minister Obrony Narodowej.

Na zakończenie ks. płk Adolf Setlak i ks. Zbigniew Bąkowski otrzymali medale Milito Pro Christo w dowód uznania i wdzięczności za pomoc duchową alumnom w czasie ich służby w jednostkach wojskowych.

Uroczystości zwieńczyło złożenie kwiatów i zniczy pod tablicą smoleńską, znajdującą obok wejścia do katedry polowej.

We Mszy św. uczestniczyli Sławomir Frątczak – dyrektor Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jan Tarczyński – dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej, gen. bryg. Piotr Błazeusz ze Sztabu Generalnego, gen. dyw. Jan Śliwka z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. Dariusz Malinowski – przedstawiciel Dowództwa Operacyjnego RSZ, gen. bryg. Robert Głąb – dowódca Garnizonu Warszawa, płk Tadeusz Szczurek – rektor Wojskowej Akademii Technicznej, płk Karol Malinowski – przedstawiciel Wojsk Obrony Terytorialnej.

KAI (mag / Warszawa), kes

 

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;