Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
październik
2017-10-22
Poświęcenie kaplicy PKW w Rumunii

W niedzielę, 22 października, w dniu liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II, żołnierze I zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Rumunii uczestniczyli w uroczystości otwarcia i poświęcenia nowej kaplicy kontyngentu, której dokonał ks. mjr Tomasz Krawczyk.

Podczas uroczystości dokonano intronizacji relikwii św. Jana Pawła II i odczytano pismo kard. Stanisława Dziwisza potwierdzające jej autentyczność. We wspólnej modlitwie uczestniczyli przedstawiciele dowództwa Międzynarodowej Brygady Południe-Wschód z Rumunii, Portugalii i Kanady na czele z dowódcą Brygady płk. Christianem Dan.

- „Ten dzień jest dla nas szczególny, ponieważ w tym miejscu, w nowo otwartej kaplicy kontyngentu po raz pierwszy zostanie sprawowana Msza św. oraz nastąpi wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II, syna oficera Wojska Polskiego. Serdecznie witam wszystkich tu zebranych, a w szczególny sposób witam naszych gości z dowództwa Międzynarodowej Brygady. Panie pułkowniku Dan, to dla nas bardzo ważne, że dzięki panu możemy mieć tu na rumuńskiej ziemi miejsce, gdzie polski żołnierz może oddać się modlitwie. Dziękuję za zrozumienie i przychylność. Dziękuję również żołnierzom plutonu logistycznego Narodowego Elementu Wsparcia Logistycznego (NEWL) za wytężoną pracę przy budowie ołtarza naszej kaplicy. Ks. kapelanie Tomaszu proszę o poświęcenie kaplicy i sprawowanie pierwszej Mszy św.” - powiedział mjr Paweł Cupa, dowódca PKW w Rumunii.

Po modlitwie poświęcenia nowego ołtarza, poszczególnych elementów prezbiterium i drogi krzyżowej została intronizowana kropla krwi św. Jana Pawła. Jest to relikwia pierwszego stopnia, opatrzona dokumentem potwierdzającym jej autentyczność. Widnieje na nim łaciński tekst: „Stanisław Kardynał Dziwisz z Bożej i Stolicy Apostolskiej łaski Arcybiskup Metropolita Krakowski Pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo. Niniejszym po sprawdzeniu potwierdzamy, że umieszczona w relikwiarzu przedstawiona nam cząstka z krwi św. Jana Pawła II, papieża, jest prawdziwa, i jednocześnie pozwalamy, by mogła ona być gdziekolwiek pokazywana wiernym celem odbierania czci”.  Relikwie świętego papieża są własnością kaplicy garnizonowej w Opolu i jak powiedział płk. Szymon Lepiarz, Dowódca 10. Opolskiej Brygady Logistycznej: „Chciałbym, aby relikwia ta towarzyszyła polskim żołnierzom w codziennej służbie, nie tylko w kraju, ale również na misjach wojskowych poza jego granicami”. Relikwia, którą przekazał z Opola płk Lepiarz została uroczyście wniesiona do nowej kaplicy przez kpt. Zbigniewa Napierałę z NEWL.

W wygłoszonej homilii ks. mjr Krawczyk zwrócił uwagę na to, że św. Jan Paweł II był  zatroskany o każdą rodzinę: - „Kiedyś sam tak powiedział, że chciałby zostać zapamiętany jako Papież Rodziny. W swoim nauczaniu uczył jak być odpowiedzialnym ojcem i matką. Uczył, że odpowiedzialna miłość między mężczyzną i kobietą zaczyna się się już w narzeczeństwie. Dlatego, jakże wymowne dla nas jest to, że podczas uroczystego wprowadzenia tych relikwii do naszej nowej kaplicy kontyngentu, towarzyszą przedstawiciele żołnierzy, którzy uczestniczą tu, na misji w Rumunii w kursie przedmałżeńskim i mają zamiar w najbliższym czasie zawrzeć sakramentalny związek małżeński i założyć własną rodzinę. Przynieśli oni dziś do ołtarza zapaloną świecę - znak Zmartwychwstałego Chrystusa i kwiaty, które są symbolem ich miłości. Modlimy się dziś w ich intencji i zawierzamy ich Maryi, Matce Bożej, Królowej Rodzin, aby ich wspierała w jak najlepszym przygotowaniu do wspólnego małżeńskiego życia”.

- Polski żołnierz, aby skutecznie walczyć i zwyciężać, musi być silny swoją rodziną. A silna wojskowa rodzina to mąż, to żona, to ojciec, to matka, to rodzicie, którzy się modlą i tej modlitwy uczą swoje dzieci - kontynuował kaznodzieja. „Jeśli w wojskowej rodzinie nie ma rozmowy z Bogiem na modlitwie, jeśli nie ma w niej spotkania z Chrystusem Eucharystycznym na Mszy św., prędzej czy póżniej pojawi się w niej, zamiast miłości przyzwyczajenie, zamiast małżeńskiego przymierza pojawi się pakt o nieagresji i samotność we dwoje. Wojskowa rodzina musi być Bogiem silna! Wtedy poświęcenie żołnierza i jego służba Ojczyźnie ma sens” - dodał ks. kapelan.

Podczas homilii przypomniana została pielgrzymka apostolska Jana Pawła II w Rumunii, która odbyła się w maju 1999 roku. Podczas tamtego historycznego spotkania z narodem rumuńskim Jan Paweł II powiedział znamienne słowa: „Pragnę tu, na rumuńskiej ziemi wspomnieć o gościnności, jaką Rumunia okazała wielkodusznie moim rodakom oraz polskiemu rządowi w czasie II wojny światowej”.

- „Te słowa św. Jana Pawła II są dla nas, żołnierzy I zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego, wielkim zobowiązaniem i zadaniem. Pamiętamy o tym, że podczas II wojny światowej Rumunia przyjęła ponad 30 tysięcy polskich żołnierzy i ponad 20 tysięcy polskich cywilów. Pamiętamy, że Rumunia była jedynym miejscem, gdzie podczas wojny polski rząd mógł się ewakuować z ogarniętego wojną kraju. To przecież tu, w miejscowości Craiova, gdzie stacjonuje Polski Kontyngent Wojskowy, znalazło swój dom tysiące Polaków, w tym Prezydent Polski Ignacy Mościcki. To tu, swój ostatni rozkaz wydał polskim żołnierzom naczelny wódz marszałek Edward Śmigły-Rydz. Dlatego dziękujemy dziś Panu Bogu za pomoc, jakiej Rumunia udzieliła Polakom podczas II wojny światowej. Państwo i społeczeństwo rumuńskie przyjmując nas dało wyraz swojej niezwykłej przyjaźni z naszym narodem. Tego nam - polskim żołnierzom - nie wolno zapomnieć”.

Te podziękowania kapelan kontyngentu skierował na ręce obecnego wśród polskich żołnierzy na wspólnej modlitwie płk. Christiana Dan, Dowódcy Międzynarodowej Brygady Południe-Wschód. - „Razem z panem pułkownikiem dziękujemy dziś w tej kaplicy Panu Bogu za każdą okazję budowania wspólnoty pomiędzy polskimi żołnierzami a społeczeństwem i żołnierzami rumuńskimi. Dziękujemy za waszą wielką gościnność, za wspólne szkolenia wojskowe i wymianę doświadczeń w ramach misji tailored Forward Presence. Proszę dziś w modlitwie, niech ta współpraca się umacnia, rozwija i staje się bardziej aktywna dla nas i wszystkich polskich żołnierzy, którzy do Rumunii przybędą na kolejne zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego”.

Podziękowanie za obecność i wspólną modlitwę ks. kapelan skierował też do przedstawicieli sojuszniczych armii z Rumunii, Portugalii i Kanady. - „Proszę, abyście przekazali swoim rodzinom, że modlę się dziś za was i wasze rodziny, i że polski żołnierz docenia was za to wszystko co robicie w służbie dla pokoju i bezpieczeństwa Europy”.

Na zakończenie mjr. Paweł Cupa razem z ks. kapelanem wręczyli przedstawicielom dowództwa Międzynarodowej Brygady Południe-Wschód pamiątkowe albumy poświęcone Katedrze Polowej Wojska Polskiego, która jest matką wszystkich polskich kościołów i kaplic wojskowych. Płk Dan był pod wielkim wrażeniem wykonanych prac i wykończenia prezbiterium kaplicy przez polskich żołnierzy - „Jestem pod wielkim wrażeniem i bardzo zaskoczony, że w tak krótkim czasie udało się wam wykonać tak piękne miejsce kultu. Ciesze się, że moglem być razem z wami w tak ważnym dla was dniu” - powiedział płk Christian Dan, Dowódca Międzynarodowej Brygady Południe-Wschód.

Więcej zdjęć w galerii >>>>

Oficer Prasowy PKW Rumunia
zdjęcia: kpr. Jacek Szurko

 

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;