Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
październik
2017-10-23
Szabla Biskupa Polowego Józefa Guzdka dla Krzysztofa Tadeja za film „Człowiek Boga”

23 października odbyła się Gala Otwarcia i Ogłoszenia Wyników VIII Międzynarodowego Festiwalu Filmów Historycznych i Wojskowych 2017. Jedną z nagród, Szablę Biskupa Polowego Józefa Guzdka otrzymał reżyser Krzysztof Tadej za film „Człowiek Boga”. Nagrodę wręczył ks. płk SG Zbigniew Kępa, notariusz kurii ordynariatu polowego.
(Na zdjęciu Krzysztof Tadej przedstawia swój film „Człowiek Boga”) (zjk (opwp@ron.mil.pl)

Człowiek Boga to film o życiu i działalności księdza Władysława Bukowińskiego (1904-1974), który spędził 13 lat w sowieckich łagrach i więzieniach. Ten niezwykły kapłan, pomimo ogromnych cierpień, pokonał w sobie niechęć i nienawiść do ludzi, którzy wyrządzili mu wiele zła. Potrafił zmieniać świat głosząc jak wielka i wszechmocna jest miłość Boga. Mogli słuchać jego nauk nie tylko mieszkańcy Polski, ale też obecnej Ukrainy w Kazachstanu. Właśnie w tych miejscach gdzie mieszkał i nauczał ks. Bukowiński, a także o jego życiu duchowym, był realizowany film Krzysztofa Tadeja. (z materiałów 8 MFFHiW).

Program festiwalu:

PONIEDZIAŁEK 23 PAŹDZIERNIKA 2017 – DZIEŃ PIERWSZY
REFLEKSJE HISTORYCZNE W FILMACH VIII MFFHiW 2017
Sala kinowa Muzeum Niepodległości w Warszawie
aleja Solidarności 62, wstęp wolny

10.00 ENEMIES, reż. Svetoslav OVCHAROV, film fabularny, 97’00”, BUŁGARIA, 2017, film z napisami w języku angielskim
12.00 PIECZORIN, reż. Roman KHRUSHCH, film fabularny, 95’00”, ROSJA, 2011, film z napisami w języku angielskim
14.00 ZŁOTA PIĄTKA, reż. Goran TRENCHOVSKI, film fabularny, 83’00”, MACEDONIA, 2016, film z napisami w języku angielskim
15.40 SOUND IN THE SILENC, reż. Daniel DLUHY, film dokumentalny, 27’03”, SŁOWACJA, 2016, film z napisami w języku angielskim


Sala Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego
Warszawa, ul. Długa 13/15
w podziemiach Katedry Polowej WP
wejście przez Muzeum Ordynariatu Polowego WP

GALA OTWARCIA I OGŁOSZENIA WYNIKÓW VIII MFFHiW 2017
wstęp za zaproszeniami
23 PAŹDZIERNIKA 2017, godz. 18.00
– uroczyste otwarcie Festiwalu– ogłoszenie i wręczenie nagród laureatom VIII MFFHiW 2017
– projekcja filmu dokumentalnego Wiesława DĄBROWSKIEGO pt. AMBASADOR POKOJU, 47’00”, POLSKA, 2016

Niektóre projekcje filmów odbywać będą się w dniach festiwalu równolegle także w innych miejscach Warszawy według odrębnego programu.

WTOREK 24 PAŹDZIERNIKA 2017 – DZIEŃ DRUGI
TRADYCJE OBRONNE W FILMACH VIII MFFHiW 2017
Sala kinowa Muzeum Niepodległości w Warszawie
aleja Solidarności 62
wstęp wolny
10.00 WETERANI. WYRWANI ŚMIERCI – SINKIEWICZ, reż. Monika JARGOT i Agnieszka ŻMIJESKA-KRÓTKI, film wojskowy, 24’19”, POLSKA, 2017
10.40 MONTE CASSINO. DŁUGA DROGA DO DOMU, reż. Aleksiej RAKOWICZ, film wojskowy, 25’42”, BIAŁORUŚ, 2008
11.15 MANDITA. ŚWIST BIAŁEGO JEDWABIU, reż. Cornel MITUT, film wojskowy, 53’00”, RUMUNIA, 2016, film z napisami w języku angielskim
12.20 STAWIACZ MIN W MORZU, reż. Irma NYFORS, film wojskowy, 14’00”, FINLANDIA, 2016 (film z napisami w języku angielskim)
12.50 SPĘTANY ANIOŁ, reż. Zbigniew KOWALEWSKI, film wojskowy, 49’27”, POLSKA, 2004
13.55 BIAŁORUSINI W WOJSKU POLSKIM, reż. Tatiana KRAWCZENKO, film dokumentalny, 26’47”, BIAŁORUŚ, 2014
14.45 KU POKRZEPIENIU POWSTAŃCZYCH SERC, reż. Piotr KORYCKI, film dokumentalny, 37’00”, POLSKA, 2017
15.25 MEMENTO, reż. Zoltan SZILAGYI-VARGA, film animowany, 0’36”, WĘGRY, 2016

ŚRODA 25 PAŹDZIERNIKA 2017 – DZIEŃ TRZECI
ZNANI i NIEZNANI POLACY XX WIEKU
W FILMACH VIII MFFHiW 2017
Sala kinowa Muzeum Niepodległości w Warszawie
aleja Solidarności 62
wstęp wolny
10.00 NOWA HUTA KAROLA WOJTYŁY, reż. Jerzy RIDAN i Krzysztof RIDAN, film dokumentalny, 40’00”, POLSKA, 2016
10.50 BOLESŁAW MATUSZEWSKI. NIEZNANY PIONIER KINEMATOGRAFII, reż. Jerzy BEZKOWSKI, film dokumentalny, 39’31”, POLSKA, 2012
11.45 CZŁOWIEK Z POMNIKA. RZECZ O EDMUNDZIE OSMAŃCZYKU, reż. Leszek MYCZKA, film dokumentalny, 28’26”, POLSKA, 2015
12.30 ERRATA DO ŻYCIORYSU ZDZISŁAWA MAKLAKIEWICZA, reż. Krzysztof TCHÓRZEWSKI, film dokumentalny, 52’00”, POLSKA, 2016
13.30 ŚWIADEK CZASU POGARDY, reż. Andrzej MACHNOWSKI, film dokumentalny, 37’00”, POLSKA, 2017
14.20 CZŁOWIEK BOGA, reż. Krzysztof TADEJ, film dokumentalny, 46’22”, POLSKA, 2016
15.15 AMBASADOR POKOJU, reż. Wiesław DĄBROWSKI, film dokumentalny, 47’00”, POLSKA, 2016

CZWARTEK 26 PAŹDZIERNIKA 2017 – DZIEŃ CZWARTY
OKRUCHY HISTORII DAWNEJ I NIEDAWNEJ
W FILMACH VIII MFFHiW 2017
Sala kinowa Muzeum Niepodległości w Warszawie
aleja Solidarności 62
wstęp wolny
10.00 BIEŻEŃCY, reż. Jerzy KALINA, film dokumentalny, 49’00” POLSKA, 2017
11.00 DRAŻA-CZETNIK. LEGENDA KRESÓW, reż. Jerzy OLESZKOWICZ, film dokumentalny, 52’04”, POLSKA, 2017
12.00 MARCOWA GRA. CZY WŁADYSŁAW GOMUŁKA BYŁ ANTYSEMITĄ, reż. Jerzy KOEHLER i Bartłomiej Mieczysław VOGT, film dokumentalny, 52’35”, POLSKA, 2016
14.00 DEBATA UCZESTNIKÓW VIII MFFHiW O FILMIE HISTORYCZNYM w sali Domu Kultury ŚRÓDMIEŚCIE, ul. Smolna 6, Warszawa

PIĄTEK 27 PAŹDZIERNIKA 2017
– DZIEŃ PIĄTY
FIKCJA i DOKUMENTY VIII MFFHiW 2017
NARZĘDZIAMI LEPSZEGO ROZUMIENIA ŚWIATA
Sala kinowa Muzeum Niepodległości w Warszawie
aleja Solidarności 62
wstęp wolny
10.00 MINA’S OPTION, reż. Karmal TABRIZI, film fabularny, 108’00”, IRAN, 2015, film z napisami w języku angielskim
12.00 DWIE STRONY HISZPAŃSKIEJ WOJNY DOMOWEJ, reż. Francesco ESCRIBANO, film dokumentalny, 100’00”, HISZPANIA, 2016, film z napisami w języku angielskim

Prezentacja wirtuozerskiej – artystycznie i technicznie – rekonstrukcji oryginalnych materiałów filmowych sprzed 80 lat, tworzących hiszpański film dokumentalny, nagrodzony 23 października 2017 w Warszawie, kończy pokazy filmowe VIII MFFHiW.

Wykorzystano materiały 8 MFFHiW

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;