Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
październik
2017-10-24
WIM: otwarcie Oddziału Klinicznego Medycyny Hiperbarycznej

W Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie uroczyście otwarto Oddział Kliniczny Medycyny Hiperbarycznej. W uroczystości wziął udział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Dzięki inwestycji sfinansowanej ze środków resortu obrony w WIM powstał pierwszy ośrodek medycyny hiperbarycznej w polskim wojsku. Inwestycja będzie służyć zarówno żołnierzom, jak i pacjentom cywilnym, a także prowadzeniu badań naukowych.

- Szpital na Szaserów służąc ratowaniu ludzkiego życia jest w awangardzie polskiej medycyny, a teraz dzięki nowej inwestycji powstała tu jedna z największych, wielomiejscowych komór hiperbarycznych w Polsce – mówił minister obrony Antoni Macierewicz podczas uroczystości. Szef MON dziękował jednocześnie wszystkim osobom, które przyczyniły się do stworzenia nowego Oddziału.
- Od kilku lat Wojskowy Instytut Medyczny dynamicznie się zmienia, konsekwentnie kładąc nacisk na kompleksową opiekę nad pacjentami. Otwierany właśnie Zakład Hiperbarii jest kolejnym krokiem w tym kierunku - mówił witając gości gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, dyrektor WIM.

W uroczystym otwarciu wzięli udział m.in. biskup polowy Józef Guzdek (który poświęcił komorę), dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON gen. bryg. dr Stanisław Żmuda, zastępca szefa Sztabu Generalnego WP gen. bryg. Jan Dziedzic, dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN gen. bryg. Jarosław Kraszewski, Prezes EUBS (European Underwater and Baromedical Society) dr n. med. Jacek Kot oraz dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Filip Nowak.

Podczas spotkania dr hab. n. med. Jacek Kot, mówił o zastosowaniu medycyny hiperbarycznej w Polsce, Europie i na świecie. Z kolei miejsce wojskowej medycyny w rozwoju hiperbarii w Polsce omówił prof. dr hab. n. med. Romuald Olszański, kierownik Zakładu Medycyny Morskiej i hiperbarycznej WIM w Gdyni.

Po części oficjalnej uczestnicy zwiedzili Oddział Kliniczny Medycyny Hiperbarycznej WIM oprowadzani przez dr. n. med. Jacka Siewierę, kierownika Oddziału.

fot. Andrzej Kosater

(www.wim.wp.mil.pl)


ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;