Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
październik
2017-10-06
Kazanie Biskupa Polowego Józefa Guzdka wygłoszone podczas Święta Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy

Dzień 6 października 2006 roku jest ważną datą w historii polskich Sił Zbrojnych. Tego dnia został powołany do istnienia Inspektorat Wsparcia, który miał przejąć zadania logistyczne od dowództw rodzajów Sił Zbrojnych. Dziś mija jedenaście lat od tamtego wydarzenia.

Kolejna rocznica powstania tej niezwykle ważnej instytucji w Wojsku Polskim stanowi doskonałą okazję, aby dostrzec i docenić wysiłek dowódców, oficerów oraz tysięcy żołnierzy i pracowników wojska. Łączy was jeden cel – zabezpieczenie logistyczne polskiej armii. Wasz wysiłek i wytężona praca przyczyniają się do tego, że powstaje zaplecze niezbędne w procesie szkolenia żołnierzy i pięknieją obiekty wojskowe. To dzięki Waszej profesjonalnej i pełnej poświęcenia służbie nadrabiane są wieloletnie zaległości w obszarze infrastruktury i logistyki Wojska Polskiego.

Moi Drodzy.

Zgromadzeni w garnizonowej świątyni w kolejną rocznicę powstania Inspektoratu Wsparcia czujemy się zobowiązani pójść za wskazaniem Chrystusa, który nieustannie przynaglał do odkrywania prawdy. Nie szczędził także pochwał pod adresem ludzi, którzy mieli odwagę myśleć. Dialog Jezusa z uczonym w Piśmie kończą słowa niezwykłego uznania i szacunku dla swojego rozmówcy: „rozumnie odpowiedział”. I zaraz dodał: „Niedaleko  jesteś od królestwa Bożego”. Jeśli działasz rozumnie, mądrze i odpowiedzialnie zasługujesz na uznanie i pochwałę samego Boga.

Zachęceni przez Jezusa, aby myśleć i dociekać prawdy, zapytajmy na fundamencie jakich wartości można budować przyszłość tej niezwykle ważnej instytucji, jaką jest armia? Co stanowi o jej sile, a co zdecydowanie ją osłabia?  Jakich ludzi ona potrzebuje? Pośród wielu wskażę tylko na dwie wartości, moim zdaniem niezwykle ważne.

Pierwszą wartością, która buduje morale armii jest poszanowanie godności każdego człowieka. Żołnierz i pracownik wojska, który jest solidny w wykonywaniu powierzonych mu zadań godny jest szacunku i uznania. Nie może żyć i działać pod presją lęku i niepewności jutra. Owszem, musi mieć świadomość, że tylko uczciwa i solidna praca daje mu poczucie stabilności. Musi pogłębiać swoją wiedzę i nieustannie doskonalić warsztat pracy. Konsekwencją lenistwa,  nieuczciwości i braku rzetelności w wykonywaniu powierzonych mu zadań może być upomnienie, nagana, a nawet zwolnienie ze służby. Ale nigdy nie mogą się one łączyć z upokorzeniem i poniżeniem człowieka. Kościół przypomina wszystkim ewangeliczną zasadę: „Kto nie chce pracować, niech też i nie je” (2 Tes 3,10). Kto we wspólnocie nie pracuje jest jak złodziej. Jednak ten sam Kościół staje w obronie człowieka, jego godności i podstawowych praw idąc za wskazaniem św. Jana Pawła II, że „drogą Kościoła jest człowiek”.

Drugą fundamentalna wartością, na której można budować wspólnotę, w tym każdą formację mundurową, jest poszanowanie wolności. Tylko ludzie wolni zdolni są do poświęcenia i podejmowania ryzyka; tylko tacy mogą budować przyszłość i siłę naszej armii. Niebezpieczna jest postawa: byle tylko przetrwać i nie narazić się nikomu. Chętnie cytowany w naszych czasach Zbigniew Herbert przestrzegał przed takim zachowaniem. W wierszu Pan Cogito tak pisał:

(...) w mieście wybuchła epidemia
instynktu samozachowawczego
świątynię wolności
zamieniono na pchli targ
senat obraduje nad tym
jak nie być senatem
obywatele
nie chcą się bronić
uczęszczają na przyspieszone
kursy
padania na kolana
biernie czekają na wroga
piszą wiernopoddańcze mowy
zakopują złoto
szyją nowe sztandary
niewinnie białe 
uczą dzieci kłamać (...)

„Epidemia instynktu samozachowawczego” jest niezwykle groźna. Ci, którzy „uczęszczają na przyspieszone kursy padania na kolana” nie zdadzą egzaminu w sytuacji próby. Będą znowu starali się przystosować do zmieniającej się rzeczywistości. Ale to nie rokuje niczego dobrego!

Moi Drodzy.
W czasach „wędrówki ludów”, rosnącego zagrożenia terrorystycznego oraz konfliktów zbrojnych, które mają miejsce niedaleko polskich granic, musimy pamiętać o starej, rzymskiej zasadzie: Si vis pacem, para bellum – Jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny. Pośród wielu czynników decydujących o sile armii, jak jej uzbrojenie oraz wyszkolenie żołnierzy, niezmiernie ważne są także formacja duchowa człowieka i kształtowanie jego charakteru. Na ludzi o połamanych kręgosłupach moralnych, o mentalności niewolnika, nie można liczyć.

Panie Generale, Oficerowie, Podoficerowie, Żołnierze i Pracownicy Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Bracia i Siostry.
Niech modlitwa i czas wspólnej refleksji w doroczne święto Inspektoratu przyczynią się do tego, abyśmy na nowo odkryli wartość swojej godności. Zapytajmy, czy sami ją szanujemy i nie pozwalamy innym, aby ją deptali. Dociekajmy także prawdy o swojej wewnętrznej wolności. Czy czasem nie ulegliśmy „epidemii instynktu samozachowawczego”, jak to pięknie wyraził Zbigniew Herbert.

Obyśmy, nawet po latach, zasłużyli na taką pochwałę: żył mądrze i działał rozumnie. Boga zawsze stawiał na pierwszym miejscu. Nigdy nie kłaniał się okolicznościom. Cenił sobie honor i zawsze zachował wewnętrzną wolność. Nad życie kochał Ojczyznę i służył jej z oddaniem. Jako żołnierz pozostał wierny wartościom wypisanym na wojskowych sztandarach: Bóg, Honor, Ojczyzna. Taki człowiek jest godny szacunku. Takimi bądźmy, takich wychowujmy, niech takich ludzi będzie wokół nas jak najwięcej. Niech nas w tym umacnia Boża opieka i wsparcie Maryi, Hetmanki Żołnierza Polskiego.
Amen.

bp Józef Guzdek
Biskup Polowy Wojska Polskiego

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;