Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
październik
2017-10-25
Kazanie Biskupa Polowego wygłoszone w katedrze polowej podczas Święta Sztabu Generalnego

Nierzadko współczesny człowiek ma wystarczajace środki do życia, ale jego życie pozbawione jest sensu. Wielu więc pyta: Kim jestem? Jaki cel ma moje życie? Często jednak te pytania pozostają bez odpowiedzi. A nie ma nic gorszego, jak brak tożsamości oraz życie w świecie pytań bez odpowiedzi.

Wielki kryzys dosięgnął dzisiaj instytucji małżeństwa. Coraz więcej osób żyje bez żadnego ślubu – kościelnego lub cywilnego, nie rozumiejąc i nie czując potrzeby publicznego potwierdzenia swojego związku. Przyczyną takich postaw młodych ludzi jest częste a nawet natarczywe stawianie pytań przez tzw. środowiska opiniotwórcze, które podważają sens wiernej i trwałej wspólnoty małżeńskiej, związku mężczyzny i kobiety, na dobre i na złe. Wielu więc pyta: Czy warto deklarować miłość, czyli brać odpowiedzialność za współmałżonka aż do końca ziemskiego życia? Dzisiaj te wątpliwości posuwają się jeszcze dalej: Czy małżeństwo jest wyłącznie związkiem mężczyzny i kobiety? W wielu krajach prawo stanowione daje odpowiedź: nie zawsze! Skoro więc współczesny świat rozmył pojęcie małżeństwa i podważył jego sens, to coraz więcej młodych ludzi nie decyduje się na zawarcie trwałego związku. Mówią: miłość – tak, ale bez odpowiedzialności; miłość – tak, ale nie na całe życie.

Podobnie zamieszanie istniejące w kwestii tożsamości kapłańskiej wywołało tak dużo pytań dotyczących natury i funkcji kapłaństwa, że wielu młodych ludzi nie wie, czy warto decydować się na służbę Bogu i Kościołowi. Jaki sens ma poświęcenie życia rodzinnego i osobistego i to na całe życie? Czy w ogóle mają sens wymagania stawiane kandydatowi do kapłaństwa? Jest wiele pytań, ale jakże trudno znaleźć na te pytania odpowiedzi! To zaś powoduje ogromny spadek liczby powołań.

Moi Drodzy.
Jest jeden podstawowy warunek, niezbędny do tego, aby człowiek poświęcił swoje zdrowie a nawet życie. Musi on znać cel, do którego zmierza i być przekonanym o swojej misji. Musi znać wartości, które są godne największych poświęceń. Nie uczyni tego dla znaku zapytania! Czy ktoś może przyłączyć się do grupy ludzi permanentnie zdezorientowanych, którzy nie wiedzą dokąd zmierzają?

Co może myśleć o polskiej armii młody, zdolny człowiek, do którego wciąż docierają sprzeczne informacje o priorytetach wojska, o jego sile i znaczeniu, o ciągłych reformach w strukturach dowodzenia w siłach zbrojnych? Czyż nie będzie stawiał pytań: Jaki jest sens i czy warto być żołnierzem? Papież Franciszek podczas ubiegłorocznych Światowych Dni Młodzieży przestrzegał przed „sprzedawcami dymu”. Przestrzegał przed tymi, którzy „sprzedają” fałszywe iluzje, czarują słowem, nie myśląc o konsekwencjach. Słowem pozbawionym czynów można budować rzeczywistość, ale tylko na krótki czas.

Jeśli mamy oczy i uszy otwarte, pytania muszą się pojawiać. Jest ich wiele, ale w tym gronie nie ma potrzeby, aby je artykułować. Nie może jednak zabraknąć nam mądrości i odwagi, aby szukać na nie odpowiedzi i z determinacją rozwiązywać pojawiające się problemy.

Doświadczeni generałowie i oficerowie wiedzą, że potrzebne jest nowoczesne uzbrojenie, ale ostatecznie o sile armii decyduje duch żołnierza oraz świadomość jego tożsamości. Żołnierz zawodowy, który posiada przymioty obywatela, człowieka wewnętrznie wolnego, o prawym sumieniu, nie tylko wie, co robi, ale ma świadomość tego, kim jest. Ma swoją tożsamość i jasno nakreślony cel. Jezus powiedział o sobie: „Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie” (J 18,37) – prawdzie o Bogu miłosiernym, który nie chce śmierci grzesznika, lecz by się nawrócił i osiągnął życie wieczne. Świadomy swojej misji konsekwentnie ją realizował, a gdy zaszła taka potrzeba życie swoje dał. Jego męczeństwo stało się argumentem ostatecznym – jeśli nie nawróciły słowa, mogła ratować człowieka jedynie Jego zbawcza śmierć.

Parafrazując słowa z odczytanej dzisiaj Ewangelii, żołnierz może o sobie powiedzieć: Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby stać na straży niepodległości i suwerenności Ojczyzny. Moim powołaniem jest służba sprawie pokoju i bezpieczeństwa. W obronie tych wartości jestem gotów przelewać krew a nawet poświęcić swoje życie. Decyzja o wstąpieniu w szeregi Wojska Polskiego to nie kaprys, ale świadomy i wolny wybór motywowany pragnieniem służenia najwyższym wartościom.

Panowie Generałowie, Oficerowie, Żołnierze i Pracownicy Sztabu Generalnego WP.
Z dzisiejszym dniem wchodzimy w setny rok istnienia tej najważniejszej instytucji w strukturach polskiej armii. Wszyscy noszący mundury Wojska Polskiego oczekujemy od Was jasnych, konkretnych i nie spóźnionych odpowiedzi na pytania nurtujące środowisko ludzi, którzy złożyli przysięgę wojskową.

To na Was ciąży obowiązek budowania pozytywnego wizerunku polskiej armii nie tyle słowem, co konkretnymi decyzjami, wypracowanymi w zaciszu gabinetów poszczególnych zarządów Sztabu Generalnego.

Musicie być wolni! Nie możecie ulec postawie wyrażonej słowami: byle tylko przetrwać i nie narazić się nikomu. Zbigniew Herbert w niezwykle trafny sposób przestrzegał przed „epidemią instynktu samozachowawczego” i udziałem w „przyspieszonych kursach padania na kolana”.

Musicie być ludźmi o prawych sumieniach! Możecie stracić wszystko, co można kupić za pieniądze, ale nie pozwólcie na utratę tego, czego za żadne pieniądze kupić się nie da – spokoju sumienia. Prawe sumienie jest bowiem przymiotem ludzi szlachetnych i wolnych.

Musicie być mocni! Waszym zadaniem jest myśleć i mówić prawdę, zawsze w trosce o wzmocnienie siły armii. Trzeba mieć odwagę, jeśli przyjdzie taka godzina, aby
powiedzieć wielkie TAK albo wielkie NIE.

Nigdy nie pytajmy: Czego żądają ode mnie okoliczności?, ale: Czego żąda ode mnie Ojczyzna, jej dobro i bezpieczeństwo? Czego żąda ode mnie armia, wszak to na sztandar Wojska Polskiego składałem przysięgę?

Niech Wam Bóg błogosławi w zaszczytnej służbie sprawie bezpieczeństwa i wolności naszej Ojczyzny!

bp Józef Guzdek
Biskup Polowy Wojska Polskiego

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;