Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Wiadomości luty 2009 r.
2009-02-06
Jubileusz 90-lecia powołania Biskupstwa Polowego w Polsce: Od Benedykta XV do Benedykta XVI („Nasz Dziennik”)
Uroczysta Msza Święta w katedrze polowej w Warszawie oraz sympozjum naukowe upamiętniły 90. rocznicę powołania Biskupstwa Polowego w Polsce
Uroczysta Msza Święta w katedrze polowej w Warszawie oraz sympozjum naukowe upamiętniły wczoraj 90. rocznicę powołania Biskupstwa Polowego w Polsce. Specjalnie na tę okazję życzenia przesłał Ojciec Święty Benedykt XVI, wyrażając pragnienie, aby "kolejne lata obecności Ordynariatu Polowego w Wojsku Polskim przyniosły jeszcze wspanialsze owoce duchowe".
5 lutego 1919 roku, przed dziewięćdziesięciu laty, Papież Benedykt XV mianował pierwszego w Polsce biskupa polowego Wojska Polskiego. Został nim ks. bp Stanisław Gall, sufragan archidiecezji warszawskiej, który stworzył struktury diecezjalne duszpasterstwa wojskowego. - Dobrze, że dziewięćdziesiąt lat ordynariatu spięte jest klamrą dwóch Benedyktów, XV i obecnego XVI. W międzyczasie był też długi, piękny pontyfikat syna oficera Wojska Polskiego, czyli Jana Pawła II, który sprawy wojska czuł bardzo dobrze - podkreślał ks. bp Tadeusz Płoski, ordynariusz polowy Wojska Polskiego.
Na temat historii i wyzwań stojących przed kapelanami wojskowymi mówił w czasie Mszy św. ks. płk Sławomir Żarski, wikariusz generalny biskupa polowego. Kaznodzieja apelował do kierujących wojskiem, aby w obecnym czasie profesjonalizacji nie dyskutowali o armii tylko w aspekcie ekonomii i matematyki, ale dbali o zachowanie etyki w służbie żołnierzy. - Służba w obronie życia ludzkiego nie jest efektem dodawania, odejmowania, dzielenia i mnożenia, ale jest powinnością, nakazem sumienia i jest zachowaniem niemającym ceny - podkreślał ks. Żarski. - Dla żołnierza obrona ludzkiego życia, nawet za cenę zniszczenia własnego zdrowia i życia, nie jest tylko sposobem zdobywania pieniędzy, ale jest przede wszystkim sposobem osobistego uświęcenia; jest drogą zbawienia. I to jest istotą etosu żołnierza - podkreślił kaznodzieja.
Jak zauważył w czasie jubileuszowych obchodów ks. bp Tadeusz Płoski, profesjonalizacja polskiej armii nie oznacza utrudnienia działalności kapelanów ani jej bezcelowości. - Duszpasterstwo będzie potrzebne jeszcze bardziej - stwierdził ksiądz biskup. - Jest to jeszcze większa szansa dla naszego duszpasterstwa. Kontakt nie będzie tak doraźny i zmienny, jak to miało miejsce w przypadku żołnierzy poborowych. Przez dłuższy okres będzie można nawiązywać przyjaźnie i obejmować działalnością całe rodziny żołnierzy - podkreślił ordynariusz polowy.
Mszę Świętą koncelebrowali kapelani przybyli ze wszystkich stron kraju do katedry polowej w Warszawie, posługujący w wojsku, straży granicznej, policji, służbach celnych. Po Eucharystii minister obrony narodowej Bogdan Klich wręczył nominacje wojskowe oraz medale i odznaczenia państwowe kapelanom i pracownikom Ordynariatu Polowego. Medale Pro Memoria wręczył także kapelanom minister Janusz Krupski kierujący Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Papieskimi orderami zostali uhonorowani Krzysztof Wiatrzyk i Zbigniew Winkiel.
Grzegorz Lipka                  
(artykuł ukazał się w „Naszym Dzienniku”, nr 31 (3352) z dnia 6 lutego 2009 r.)
Grzegorz Lipka


ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;