Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Wiadomości luty 2008 r.
2008-02-20
Katedra Polowa: pożegnanie gen. bryg. pil. Jerzego Piłata

Biskup Polowy WP gen . dyw. Tadeusz Płoski przewodniczył Mszy św. pogrzebowej za duszę śp. gen bryg. pil Jerzego Piłata, w Katderze Polowej WP, 20 lutego 2008 roku. Wraz z Biskupem Płoskim Eucharystię koncelebrowało grono kapelanów Ordynariatu Polowego WP, m. in. ks. płk Janusz Radzik, dziekan Sił Powietrznych RP. Zmarłego pożegnali członkowie rodziny, przyjaciele i przedstawiciele Sił Powietrznych. Ministerstwo Obrony Narodowej reprezentował wiceminister ON, Czesław Piątas.
W homilii Biskup Polowy przedstawił sylwetkę zmarłego. Podkreślił, że gen. Piłat był człowiekiem nade wszystko kochającym latanie i to wszystko co było związane z rozwojem polskiej aeronautyki. „Nasz brat Jerzy (...)pokochał lotnictwo, pokochał zdobywanie niebieskich przestworzy” – powiedział. Biskup Płoski przywołał słowa Jana Pawła II z „Tryptyku rzymskiego”: „A przecież nie cały umieram. To, co we mnie niezniszczalne trwa”. Ordynariusz wojskowy zaznaczył, że głęboko wierzy w to, „iż zmarły będzie uczestniczył w naszym ziemskim i lotniczym życiu poprzez wzór życia jaki zostawił młodym pilotom, On w niebie będzie wypraszał przed naszym Ojcem niebieskim, aby wszyscy piloci mieli tyle lądowań, ile startów”.
Biskup Płoski przypomniał, że dla wierzących „odpowiedzialność za wszystkich powierzonych naszej miłości i kompetencji nie kończy się z chwilą naszej śmierci doczesnej, ale trwa ona dalej, ponieważ nasze życie tylko zmienia się, ale się nie kończy…!” zaapelował też o pamięć w modlitwie za śp. gen. bryg. pil. Piłata oraz jego rodzinę. Na zakończenie wyraził przekonanie, „że dobre czyny, których dokonał na ziemi, idą za nim przed tron Boży. Przed obliczem sprawiedliwego i miłosiernego Boga stajemy razem z naszym bratem, ofiarując Bożej sprawiedliwości Jezusa Chrystusa, który jest naszym usprawiedliwieniem i ofiarą przebłagalną za nasze grzechy.” – zakończył bp Płoski.

Przed Mszą wartę honorową pełnili przyjaciele zmarłego. Posterunek honorowy wystawił Batalion Reprezentacyjny WP Trumna okryta była białoczerwoną flagą, która po ceremonii pogrzebowej wraz z generalską czapką i odznaczeniami została przekazana rodzinie przez ministra Piątasa.
Ciało generała Piłata spoczęło na wojskowych Powązkach. W kondukcie pogrzebowym szli w jego ostatnią drogę setki osób. Słowa otuchy i ostatniego pożegnania wygłosili gen. dyw. Krzysztof Załęski, Szef Sztabu - Zastępca Dowódcy Sił Powietrznych i wiceminister Czesław Piątas.

Gen. bryg. pil. Jerzy Piłat urodził się 14 lipca 1962 roku w Świdniku. Skończył Liceum Lotnicze w Dęblinie, również tam Wyższą Oficerską Szkołę Lotnictwa (słynną „Szkołę Orląt). Jego pierwszą jednostką był 60. Lotniczy Pułk Szkoleniowy w Tomaszowie Mazowieckim. W 1998 r. został mianowany dowódcą eskadry w Tomaszowie Mazowieckim. Od 2001 do 2004 roku dowodził eskadrą lotniczą w II Ośrodku Szkolenia Lotniczego. W 2004 r. został skierowany na stacjonarne podyplomowe w Ogólnowojskowym Kolegium w Paryżu. Po powrocie został dowódcą 12, Bazy Lotniczej w Mirosławcu. Podwładni wspominają pułkownika jako bardzo kulturalnego dowódcę. - Jego styl dowodzenia, był bardzo dystyngowany - powiedział mjr Bogdan Ziółkowski z bazy w Mirosławcu.  18 lutego br. został pośmiertnie awansowany na stopień generała brygady, przez prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego podczas uroczystości w Świdwinie. Gen. bryg. pil. Jerzy Piłat zostawił żonę Iwonę i dwie dorosłe córki.

Krzysztof Stępkowski

Kliknij, aby powiekszyć Kliknij, aby powiekszyć Kliknij, aby powiekszyć Kliknij, aby powiekszyć Kliknij, aby powiekszyć Kliknij, aby powiekszyć Kliknij, aby powiekszyć Kliknij, aby powiekszyć Kliknij, aby powiekszyć
ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;