Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Wiadomości styczeń 2008 r.
2008-01-17
Ks. ppłk Jan Osiński – magistrem-licencjatem w zakresie prawa kanonicznego

Ksiądz ppłk Jan Osiński – Sekretarz Biskupa Polowego Wojska Polskiego w dniu 17 stycznia br. na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uzyskał tytuł magistra (w terminologii nauk kościelnych licencjata) w zakresie prawa kanonicznego.
Podstawą uzyskania tytułu była napisana i obroniona praca magisterska pt. „Pozycja kapelana wojskowego w świetle prawa kanonicznego i prawa polskiego” napisana pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Józefa Krukowskiego. Pierwszą pracę magisterską ks.kapelan obronił w 2001 roku z filozofii prawa pt. "Współczesne koncepcje prawa naturalnego i ich implikacje w dokumentach międzynarodowych". 
Ks. ppłk Jan Osiński jest kapłanem Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Święcenia kapłańskie przyjął w maju 2001 roku. Pełni obowiązki Wicekanclerza Kurii Polowej Wojska Polskiego i Sekretarza Biskupa Polowego WP. Jest Naczelnym Kapelanem Straży Ochrony Kolei i Kapelanem Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei w Warszawie. Pełni także funkcję wikariusza Parafii Katedry Polowej Wojska Polskiego i kapelanem 1. Bazy Lotniczej w Warszawie. Jest korespondentem Ordynariatu Polowego WP dla Radia Watykańskiego.
Ks. ppłk Zbigniew Kępa (kepa@ordynariat.pl)
ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;