Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Wiadomości kwiecień 2007 r.
2007-04-03
Warszawska Rodzina Katyńska modliła sie w Katedrze Polowej

 W 67. rocznicę pierwszych egzekucji w katyńskim lesie w Katedrze Polowej zebrały się rodziny ofiar z Warszawskiej Rodziny Katyńskiej. Kapelan Warszawskiej Rodziny Katyńskiej Ks. infułat Zdzisław Król, który od 20.lat towarzyszy tej wspólnocie, odprawił Mszę św. w intencji ofiar i wyświetlenia pełnej prawdy o Katyniu. Po Mszy św. jej uczestnicy przeszli do kaplicy katyńskiej, gdzie odmówili modlitwy i złożyli wieniec ku czci ostatniej ofiary Katynia, jak nazywany jest Ks. Stefan Niedzielak, zamordowany przez „nieznanych sprawców” 21 stycznia 1989 r. na plebanii Kościoła św. Karola Boromeusza na warszawskich Powązkach. – Prawda o Katyniu jest nadal mordowana – powiedział m.in. Ks. Zdzisław Król.

Ksiądz Król wspominał w homilii, jak przedstawiciele Warszawskiej Rodziny Katyńskiej podejmowali pierwsze próby upominania się o prawdę katyńską u ówczesnych władz. Przypomniał spotkanie z generałem Jaruzelskim . – Od początku sprawie katyńskiej towarzyszyło kłamstwo, cyniczna przewrotność, powiedział podsumowując efekty tych prób. Podsuwano nam nawet prokuratorów, którzy wcale nie mieli zamiaru posuwać sprawy wyjaśnienia katyńskiej zbrodni do końca. Ksiądz Król przyznał, że nawet on został zwiedziony. Bolesną sprawą jest też brak jedności w środowisku rodzin katyńskich, powiedział ksiądz Król. Podzielił się też wspomnieniem szykan, jakie spotykały jego przyjaciela Księdza Niedzielaka, który na powązkowskim Kościele umieszczał tabliczki upamiętniające ofiary Golgoty Wschodu.
Był świadkiem okrutnego pobicia Księdza Niedzielaka. - Szliśmy razem i na moście podeszło do nas dwóch ; mnie oszczędzili, pewnie dlatego, że pełniłem wówczas funkcję kanclerza warszawskiej kurii.- Oni mieli broń , my tylko ludzką godność, powiedział. Jak wiele wysiłków wkładali komuniści ze swoim aparatem represji, by Katyń zniknął ze świadomości i pamięci Polaków, świadczą choćby rozmiary sieci agenturalnej, jaką otoczyli ludzi, dążących do wyświetlenia prawdy o Katyniu. Jednego człowieka, Księdza Niedzielaka otaczało 38. agentów, powiedział ksiądz Krol, który zapoznał się już z teczkami w IPN.
Ksiądz Król odniósł się też do opinii, które kwestionują sens ciągłego wracania do tej przeszłości Ludzie, którzy tak mówią, albo nie rozumieją albo doskonale wiedzą, jaką ta sprawę ma dla nas wagę, podkreślił. Ta przeszłość jest nierozerwalnie związana z naszą przyszłością , naszym miejscem w Europie, naszą tożsamością i patriotyzmem…
O godz. 14 Warszawska rodzina katyńska spotkała się w tzw. dolince katyńskiej na Powązkach wojskowych. Tam pod Krzyżem katyńskim złożony został wieniec. Na zaproszenie Warszawskiej Rodziny Katyńskiej na Powązki przybył premier Jarosław Kaczyński, który również oddał hołd pamięci ofiar Katynia…
Ostatnie posunięcia władz rosyjskich, rosyjskiej prokuratury w sprawie Katynia wskazują na postępująca obstrukcję. Nadal zamknięty jest dostęp do archiwów rosyjskich, do list części ofiar i miejsc ich pochówku. Rosjanie nie chcą uznać tego mordu na bezbronnych polskich jeńcach wojennych, bezprecedensowym w historii świata, za zbrodnię ludobójstwa.

Elżbieta Szmigielska - Jezierska
Zapraszamy do foto galerii
ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;