Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Wiadomości kwiecień 2007 r.
2007-04-15
Dziwnów: Biskup Polowy WP konsekrował kościół garnizonowy i udzielił sakramentu bierzmowania

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 15 kwietnia 2007 roku, Biskup Polowy gen. dyw. Tadeusz Płoski konsekrował kościół garnizonowy pw. Matki Bożej Różańcowej w Dziwnowie oraz udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z rodzin wojskowych.
                Podczas uroczystości spisano akt konsekracji kościoła, dokumentujący to niezwykłe wydarzenie dla wspólnoty parafialnej i całego Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego:
                Działo się 15 kwietnia Roku Pańskiego 2007, kiedy na Stolicy Piotrowej od 2 lat zasiadał Jego Świątobliwość Ojciec Święty Benedykt XVI – rodem z Niemiec, Ordynariatem Polowym Wojska Polskiego od trzech lat zarządzał Jego Ekscelencja Generał Dywizji Doktor Tadeusz Płoski - Biskup Polowy Wojska Polskiego.
                Tego dnia, a była to II Niedziela Wielkanocna – zwana Niedzielą Miłosierdzia Bożego, przybył do Garnizonu w Dziwnowie Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Polowy Wojska Polskiego i dokonał uroczystej konsekracji nowego kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej.
                W uroczystości konsekracji kościoła wzięli udział: admirał floty Roman Krzyżelewski – Dowódca Marynarki Wojennej RP; kontradmirał Jerzy Lenda – dowódca 8 Flotylli Obrony Wybrzeża;, Pan Jarosław Siomka – Burmistrz Dziwnowa,
Ksiądz Prałat Komandor Bogusław Wrona – Dziekan Marynarki Wojennej, liczni goście, weterani, seniorzy, oraz cała wspólnota parafialna na czele z Księdzem Majorem Mirosławem Biernackim – kapelan Garnizonu Dziwnów.
                Niniejszy akt sporządzono i podpisano z myślą o przyszłych pokoleniach.
W uroczystości uczestniczyli księże kapelani Ordynariatu Polowego WP: ks. prał. kmdr Bogusław Wrona - dziekan Marynarki Wojennej, ks. ppłk Jan Osińśki - sekretarz Biskupa Polowego WP  i ks. prał. ppłk Zbigniew Kępa - notariusz Kurii Polowej WP oraz miejscowe duchowieństwo.
Na początku litururgii Księdza Biskupa w imieniu społeczności parafialnej powitał Beata Mazur i poprosiła o udzielenie młodzieży sakramentu bierzmowania. "My rodzice młodzieży przystępującej do sakramentu bierzmowania - powiedziała - serdecznie Księdza Biskupa witamy. Przed laty w czasie chrztu świetego naszych dzieci przyjęliśmy na siebie obowiązek wychowania ich w wierze. Wspierani przez kapłanów i nauczycieli dokładaliśmy starań, aby jak najlepiej przygotować ich na przyjęcie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Dziś radujemy się tą uroczystością wraz ze wszystkimi tu zgromadzonymi i obiecujemy, że będziemy pomagali im wzrastać w wierze, aby się stali dojrzałymi chrześcijanami."
Wygłoszone kazanie Biskup Polowy Wojska Polskiego poświęcił Miłosierdziu Bożemu doświadczanemu przez wiernych w przestrzeni parafialnej świątyni. Czym jest miłosierdzie Boże? – pytał Kaznodzieja. „ Miłosierdzie Boże – nauczał Biskup - zakotwiczone jest: w miłości, dobroci i litości samego Boga. O nich możemy mówić, że jest to: miłość Boża, dobroć Boża i litość Boża. Miłosierdzie Boże objawiło się w miłości gdy Pan Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Miłosierdzie Boga objawiło się w dobroci, gdy zesłał na ziemię Jezusa Chrystusa, aby zbawił grzesznego człowieka. Miłosierdzie Boga objawiło się w litości Boga wobec człowieka, gdy Jezus umierał na krzyżu. (…)istoty Miłosierdzia Bożego wypływa jego wewnętrzny przymiot: im większa nędza człowieka, tym większe prawo do Miłosierdzia Bożego; im większy grzesznik tym większe ma prawo do Miłosierdzia Bożego”. Biskup podkreślił, że miłosierdzia potrzebuje nasz Naród, w którym jest niestety wiele nienawiści i konfliktów, a także liczne polskie rodziny, w których jest wiele zła, brak zrozumienia, strasznego egoizmu i nieuczciwości. Miłosierdzia potrzebuje także każdy człowiek. „Miłosierdzia – powiedział Biskup - potrzebujemy także my sami. Potrzebuje go dusza każdego z nas. Dlatego Jezus dzisiaj każdemu z nas kładzie na głowie swe przebite dłonie i przygarnia nas do swojego serca, bo chce zwyciężyć nas smutek, bo chce dać nam radość, bo chce dać łaskę, bo chce dać życie i poczucie godności. Tej miłości miłosiernej Jezus nie chce zatrzymać dla siebie, czy też dla jakiejś małej grupy. Kaznodzieja zachęcał, aby poddać swoje osobiste życie obróbce Bożego Miłosierdzia.
                Biskup nawiązując do uroczystości konsekracji świątyni powiedział: „Od dzisiaj ufając w Boże Miłosierdzie, będziecie przychodzić do tego pięknego kościoła garnizonowego, który za kilkanaście minut będzie konsekrowany, czyli oddany na własność Panu Bogu. Ta świątynia jest takim współczesnym miejscem w którym możecie poczuć obecność miłości Pana Boga, jak również Jego działanie w sakramentach świętych. Każda świątynia jest domem modlitwy, domem Bożym i bramą niebios. Tutaj pod przewodnictwem waszego kapelana, księdza majora Mirosława Biernackiego, będziecie gromadzić się na Eucharystii. Tutaj, przy chrzcielnicy, będzie rozpoczynało się życie duchowe waszych, jako przybranego dziecka Bożego, każdego nowonarodzonego chrześcijanina. Również tutaj będziecie żegnać tych, którzy przekroczą granicę doczesnej rzeczywistości. Kościół p.w. Matki Boskiej Różańcowej będzie dla Was miejscem wyciszenia od zgiełku i hałasu świata, i wsłuchiwania się w Słowo Boże, umacniania swojej wiary i sił duchowych przez przyjmowanie pokarmu eucharystycznego. Ta wojskowa świątynia będzie służyła i pomagała Wam w kroczeniu prawidłową drogą życia. Każdego dnia będziecie uwielbiać waszą Patronkę śpiewając Litanię Loretańską ku Jej czci, czy też modląc się na różańcu. Tutaj będziecie odbywać swoje rekolekcje, które mają poruszyć nasze sumienia, wzbudzić refleksję nad naszym życiem, nad naszym stosunkiem do Boga i bliźniego, i które będą naprowadzać was na słuszną drogę, jeżeli z niej zejdziecie”.
Na zakończenie kazania Biskup życzył wiernym dobrej i skutecznej drogi wiodącej na spotkanie z Bogiem Miłosiernym przez dni ziemskiego, żołnierskiego życia, znaczonego refleksją, rekolekcjami, nabożeństwami i namysłem nad sobą, w nowopoświęconym kościele garnizonowym.
Biskup udzieli sakramentu bierzmowania młodzieży z dziwnowskiej parafii. Sakrament przyjęło 16. dziewcząt i chłopców.
Na zakońćzenie Mszy św. przedstawiciele młodzieży, lokalnej społeczności, Rady Parafialnej oraz admirał floty Roman Krzyżelewski podziękowali Księdzu Biskupowi za konsekrację kościoła i udzielenie sakramentu bierzmowania.
Po Mszy św. odbyło się spotkanie marynarzy z Marynarki Wojennej z Księdzem Biskupem.
Ks. mjr Mirosław Biernacki proboszczem Parafii w Dziwnowie został mianowany w sierpniu 2004 roku. Jest budowniczym drugiego już kościoła w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego (Bartoszyce, Dziwnów). Jest kapłanem należącym do Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi NIepokalanej (OMI). W duszpasterstwie wojskowym pracuje od 1999 roku.
Ks. ppłk Zbigniew Kępa (kepa@ordynariat.pl)
Zdjęcia znajdują się w galerii fotograficznej - kliknij aby się do niej przenieść
ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;