Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Biskup Polowy Sławoj L. GŁÓDŹ
Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. arcybiskup Sławoj Leszek Głódź (1991-2004) Doktor Prawa Kanonicznego
Jego Ekscelencja Ks. Abp Sławoj Leszek Głodź urodził się 13 sierpnia 1945 r. w Bobrówce (Archidiecezja Białostocka), w rodzinie rolniczej, syn Cezarego i Leokadii z domu Sokołowska. Ukończył Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Białymstoku. Podczas studiów, w latach 1965-1967, odbył służbę wojskową. 14 czerwca 1970 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Bp. Henryka Gulbinowicza, Administratora Apostolskiego Archidecezji w Białymstoku. Duszpasterz w Szudziałowie (1970-1972) i wśród Polonii w Paryżu (1972-1974). Studiował prawo kanoniczne w Instytucie Katolickim w Paryżu i w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Doktoryzował się w Papieskim Instytucie Orientalnym w Rzymie (1980). Pracownik Kurii i Sądu Arcybiskupiego w Białymstoku. Kapelan NSZZ „Solidarność" regionu Białystok (1981). Pracownik watykańskiej Kongregacji Kościołów Wschodnich (IX 1981-1991). 21 stycznia 1991 r. mianowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II trzecim Biskupem Polowym Wojska Polskiego. 23 lutego 1991 r. w Bazylice Jasnogórskiej przyjął sakrę biskupią. 18 kwietnia 1991 r. mianowany przez Prezydenta RP na stopień generała brygady, a 11 listopada 1993 r. na stopień generała dywizji. Konsultor Kongregacji Kościołów Wschodnich (od 1994), Członek Centralnego Biura ds. Koordynacji Duszpasterskiej Ordynariatów Polowych watykańskiej Kongregacji ds. Biskupów (od 1998). Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. opieki duszpasterskiej nad harcerstwem polskim (od 1995), Krajowy Duszpasterz Kombatantów (2001-2004), Przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski (od 2001), Przewodniczący Zespołu Biskupów ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja (od 2002), Członek Rady Stałej Episkopatu Polski (od 2002). Autor publikacji książkowych, m.in. Walczę dla Chrystusa (1995), Drogami Narodu i Kościoła (1999), Ojczyzna jest darem Boga (2003), Nie tylko z ambony (t. I - 2003, t. II - 2004). Odznaczony, m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta z Gwiazdą (1998). 17 lipca 2004 r. podniesiony przez Ojca Świętego Jana Pawła II do godności Arcybiskupa ad personam, a 26 sierpnia 2004 r. mianowany Biskupem Diecezji Warszawsko-Praskiej. Według: Ingres Ksiedza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Biskupa Diecezji Warszawsko-Praskiej do Katedry świętego Michała Archanioła i Świętego Floriana, Warszawa 2004.
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;