Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Wiadomości luty 2005 r.
2005-02-27
Biskup Polowy w Parafii pw. Matki Bożej Dobrej Rady w Bydgoszczy

Kolejną parafią wizytowaną w dniach 27-28 lutego 2005 r., po Inowrocławiu i Toruniu, była Parafia Wojskowa pw. Matki Bożej Dobrej Rady w Bydgoszczy. Biskup odprawił wieczorową Mszę św. w koncelebrze z ks. płk. Markiem Karczewskim, Dziekanem 2. Korpusu Obrony Cywilnej i ks. mjr. Markiem Kwiecińskim, kapelanem Szpitala Wojskowego przy ul. Szaserów w Warszawie. W Parafii wojskowej w Bydgoszczy 28 lutego b.r. rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne, które prowadził ks. Kwieciński Biskup Polowy podczas celebrowanej Mszy świętej udzielił pasterskiego błogosławieństwa tym wszystkich, którzy w tej parafii odprawiają ćwiczenia wielkopostne. We Mszy św. uczestniczyli także gen. dyw. Zbigniew Głowienka, dowódca Pomorskiego Okręgu Wojskowego oraz gen. bryg. Fryderyk Czekaj, dowódca 1. Brygady Logistycznej w Bydgoszczy. Biskup Polowy przed rozesłaniem ukazał wiernym zadania, jakie w obecnej chwili stoją przed duszpasterstwem wojskowym. Wspomniał o swojej konsekracji biskupiej i o zawołaniu biskupim „Mane nobiscum Domine”, które stanowi motyw przewodni Jego posługiwania. Biskup wspomniał o śmierci żołnierza Romana Góralczyka, który w zeszłym tygodniu zginął w wypadku samochodowym w Iraku, staranowany przez samochód prowadzony przez irackiego cywila . Powiedział – „Nie są to ofiary, które idą na marne. Miłość żąda ofiary. Żołnierz wie, co to jest ofiara; że jest ona konieczna, aby inni mogli żyć w pokoju i bezpieczeństwie. Biskup Tadeusz poprosił wiernych o modlitwy w intencji swojej posługi pasterskiej i w intencji duszpasterstwa wojskowego, które stoi przed wielkimi wyzwaniami. Informacje o Parafii Wojskowej w Bydgoszczy: Kościół Parafii Wojskowej w Bydgoszczy, noszący obecnie tytuł Matki Bożej Królowej Pokoju został wybudowany w 1552-1557 r. przez zakon bernardynów, na miejscu drewnianego kościoła wybudowanego w 1485 r., który spłonął w wyniku pożaru. W 1815 r. rząd pruski przekazał kościół katolikom niemieckim, a następnie protestantom. W 1863 r. kościół oddano wojsku pruskiemu. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. kościół przejmuje duszpasterstwo wojskowe. Biskup Polowy Stanisław Gall dokonuje poświecenia świątyni w 1923 roku. Podczas II wojny światowej kościół ulega poważnej dewastacji. Z rąk hitlerowskiego okupanta giną jej duszpasterze: ks. ppłk Wiktor Szyłkiewicz (proboszcz, aresztowany we wrześniu 1939 r. i rozstrzelany w masowej egzekucji) oraz ks. ppłk Jerzy Szacki. (administrator Parafii Wojskowej w Bydgoszczy, od 19 marca do 27 lipca 1939 r. proboszcz tej parafii) Po zakończeniu II wojny światowej kościół ponownie przechodzi w ręce duszpasterstwa wojskowego. W roku 1969 dzięki funduszom Ministerstwa Obrony Narodowej oraz staraniom Generalnego Dziekana WP ks. płk Juliana Humeńskiego, kościół przeszedł kapitalny remont. Prymas Polski ks. kard. Stefan Wyszyński, dekretem z dnia 4 stycznia 1971 r. nadaje nowy tytuł kościołowi: Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju. 31 maja 1971 r. kościół został konsekrowany przez ks. bpa Juliana Bernackiego. Świątynia zachowując swój wojskowy charakter służy wszystkim mieszańcom Bydgoszczy. Na terenie koszar znajdują się jeszcze trzy obiekty sakralne: kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej w 10. Wojskowym Szpitalu Klinicznym, izba modlitwy pw. Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego w 2. Bazie Lotniczej oraz izba modlitwy pw. Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego w 1. Brygadzie Logistycznej. Parafia położona jest na terenie Diecezji Bydgoskiej Proboszczem Parafii Wojskowej w Bydgoszczy od 1 czerwca 2002 roku jest ks. płk Józef Kubalewski pełniący funkcję Dziekana Pomorskiego Okręgu Wojskowego.
zjk (kepa@ordynariat.opoka.org.pl)
Kliknij, aby powiekszyć Kliknij, aby powiekszyć
foto: Ks. mjr Zbigniew KĘPA
ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;