Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Wiadomości styczeń 2005 r.
2005-01-09
Dyplomy Benemerenti Ordynariatu dla Abpa Głódzia i żołnierzy z Iraku

Abp Sławoj Leszek Głódź, Biskup Warszawsko-Praski i żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojskowego służący w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku pełniący misję w strukturze Wielonarodowej Dywizji Centralno - Południowej otrzymali 9 stycznia 2004 r. Dyplomy Benemerenti Ordynariatu Polowego WP. Wyróżnienia wręczył w Katedrze Polowej w Warszawie Biskup Polowy WP gen. bryg. Tadeusz Płoski. „Za godne reprezentowanie naszej Ojczyzny i Wojska Polskiego na ziemi irackiej, gdzie są pogwałcone prawa człowieka i godność ludzka” Medalem „Milito pro Christo” bp Płoski pośmiertnie odznaczył 14 żołnierzy, którzy zginęli w Iraku. Medale, przy dźwiękach „Ave Maria” Schuberta odebrały rodziny poległych. Po wręczeniu medali, bp Płoski czynił znak krzyża na czołach wdów i matek poległych żołnierzy. Uroczystość wręczenia Dyplomów i medali odbyła się podczas koncertu kolęd w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego i Zespołu Wokalnego „Alterno” z udziałem solistów - Wiesława Ochmana i Moniki Gruszczyńskiej. Uroczystość odbywa się w rocznicę przywrócenia Ordynariatu Polowego WP. Obecni byli m.in. Abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz apostolski w Polsce, Bp Tadeusz Pikus, warszawski Biskup pomocniczy, Bp Stanisław Kędziora, warszwsko-praski Biskup pomocniczy, Bp Miron Chodakowski, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy i Bp Ryszard Borski, Naczelny Kapelan Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego. Abp Głódź otrzymał Dyplom Benemerenti za „dawanie świadectwa najwyższym wartościom, jakimi są prawda i umiłowanie Ojczyzny” w swojej misji pasterskiej. Uzasadniając przyznanie wyróżnienia przypomniano, że Abp Głódź „przez 13 lat pełniąc posługę Biskupa Polowego WP tworzył struktury przywróconego przez Ojca Świętego Jana Pawła II Ordynariatu Polowego WP. Zapewniał opiekę duszpasterską polskim żołnierzom w kraju i pełniącym niebezpieczną służbę na misjach pokojowych i stabilizacyjnych.” W uzasadnieniu odczytanym przez prof. n. med. Cezarego Szczylika, laureata Benemerenti, podkreślono, że „Abp Głódź wielokrotnie w swoich wystąpieniach publicznych stawał w obronie ludzi w mundurach. Nie zważając na liczne głosy krytyki bronił czci i honoru żołnierza polskiego (...) w swej posłudze słowa budził postawy patriotyczne”; „niejednokrotnie osobom dzierżącym ster władzy państwowej, niezmordowanie przypominał o obowiązku służenia całemu Narodowi. Z wielkim wyczuciem i taktem, umiejętnie prowadził dialog ponad podziałami ”. Polski Kontyngent Wojskowy służący w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku pełniący w strukturze Wielonarodowej Dywizji Centralno - Południowej otrzymał Dyplom Benemerenti za strzeżenie pokoju oraz za dawanie z poświęceniem i ofiarnością świadectwa Dekalogowi i zasadom żołnierskiej służby. W uzasadnieniu odczytanym przez min. Andrzeja Przewoźnika czytamy m. in. : „żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojskowego swą rzetelną służbą ukazują piękno żołnierskiego powołania, wielkoduszność i hart ducha - w obronie słabszych, cierpiących. Są spadkobiercami najszlachetniejszych tradycji Żołnierza Polskiego - obrońcami życia ludzkiego, w warunkach wojny i pokoju”. Podkreślono, że nasi żołnierze „wierni mandatowi misji pokojowej, z narażeniem życia wykonują powierzone zadania. Ich ofiarna służba, jest znakiem nadziei i pokoju, nawet tak daleko od granic rodzinnego kraju”. „...Ta sama żołnierska miłosierna dłoń wspierana przez Caritas, niesie pomoc i dary tym, którzy najdotkliwiej ucierpieli w wyniku konfliktów zbrojnych i kataklizmów”- czytamy dalej. Dyplomy wyróżnionym wręczyła min. Jolanta Szymanek-Deresz, Szefowa Kancelarii Prezydenta RP i Bp Płoski. Dziękując za wyróżnienie Abp Głódź powiedział, że „człowiek ma okazję dowiedzieć się od osób postronnych o swoich zasługach”. Dodał, że z pewnością „są godniejsi, ale taka rola emeryta, w stanie spoczynku, który odszedł na inne stanowisko”. - Nagrodę traktuję jako zadanie, by dalej świadecto prawdzie i sprawiedliwości dawać, podkreślił. Abp Głódź przypomniał postać laureata Benemerenti śp. red. Waldemara Milewicza, dziennikarza TVP, któremu wręczył nagrodę w roku 2000. Dał świadectwo prawdzie i sprawiedliowości oddając swe życie, powiedział Biskup Warszawsko-Praski. W imieniu żołnierzy pełniących służbę w Iraku podziękował gen. broni Andrzej Tyszkiewicz, dowódca I zmiany. Gen. broni Tyszkiewicz powiedział, że żołnierze są dumni z tego wyróżnienia. „Cieszymy się niezmiernie, że trudna , ofiarna i niebezpieczna misja naszych kolegów został dostrzeżona i w ten wielce zaszczytny sposób wyróżniona” - wyznał. Generał Tyszkiewicz podziękował za wspaniałą służbę Ordynariatu Polowego, za wsparcie całego Kościoła katolickiego, które odczuwane jest za pośrednictwem kapelanów. - Księża kapelani, są z nami, dzielą z nami trudy i niebezpieczeństwa naszej służby, podkreślił. Dyplom Benemerenti (dobrze zasłużonym) Ordynariatu Polowego WP został ustanowiony dekretem Biskupa Polowego WP gen. dyw. Sławoja Leszka Głódzia z dnia 23 lutego 1995 r. Przyznawany jest - jak czytamy w uzasadnieniu - „dla podkreślenia zasług osób, które dają świadectwo najwyższym wartościom, jakimi w życiu jednostki i społeczeństwa są prawda i sprawiedliwość”. Jako pierwsi - w 1995 r. - wyróżnienie to otrzymali red. Elżbieta Jaworowicz, autorka programu „Sprawa dla reportera” i ówczesny rzecznik prasowy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej mjr Eugeniusz Mleczak. W roku 2001 bp Głódź ustanowił Medal Ordynariatu Polowego „MILITO PRO CHRISTO”. Medalem „MILITO PRO CHRISTO” bp Głódź odznaczył wszystkich wyróżnionych Dyplomem „Benemerenti”. W poprzednich latach Dyplomy BENEMERENTI bp Głódź wręczył m. in. ks. dr. prał. Wojciechowi Łazewskiemu, dyrektorowi Caritas Polska, śp. gen. Markowi Papale (pośmiertnie), Gdyńskiej Brygadzie Lotnictwa Marynarki Wojennej im. Kmdr. por. pil. Karola Trzaski Durskiego, 18 Bielskiemu Batalionowi Desantowo-Szturmowemu im. Kpt. Ignacego Gazurka i śp. red. Waldemar Milewicz, dziennikarz Telewizji Polskiej. W roku 2001 wyróżnieni zostali Sekretarz Generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Przewoźnik i Chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. W roku 2002 dyplom otrzymali znana aktorka Maja Komorowska i prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” prof. Andrzej Stelmachowski. Laureatami Dyplomów Benemerenti w 2003 r. byli wybitny polski onkolog płk prof. dr hab. n. medycznych Cezary Szczylik i autor audycji „Eko - Radio” red. Andrzej Zalewski. W roku 2004 Dyplomy Benemerenti otrzymali: grupy Poszukiwawczo-Ratownicze Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku i Nowym Sączu oraz Program Satelitarny TVP S.A. TV Polonia. Podczas uroczystości wręczenia Dyplomów Benemerenti Ordynariatu Polowego Caritas Wojskowa zorganizowała zbiórkę do puszek na rzecz ofiar kataklizmu w Azji. Artyści, biorący udział w Noworocznym Koncercie Kolęd zebrali kwotę 6 450 zł.
Rafał Chromiński
Kliknij, aby powiekszyć Kliknij, aby powiekszyć Kliknij, aby powiekszyć Kliknij, aby powiekszyć Kliknij, aby powiekszyć
ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;