Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
maj
2009-05-23
Głogówek: Biskup Polowy WP sprawował Mszę św. dla członków Towarzystwa Akademickiego AV Salia-Silesia
Biskup Polowy WP odznaczył medalem

23 maja br. Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. prof. dr hab. Tadeusz Płoski sprawował Mszę św. w kościele św. Bartłomieja w Głogówku dla członków Towarzystwa Akademickiego AV Salia-Silesia. Wraz z Ordynariuszem Wojskowym Eucharystię celebrowało dwóch kapłanów należących do Towarzystwa.

Przybyłych do parafialnej świątyni powitał ks. Ryszard Kinder.

Biskup Płoski wygłosił kazanie w języku niemieckim, które zatytułował „Alle sollen eis sein”.

Na zakończenie liturgii Ksiądz Biskup odznaczył Georga Krawinkela należącego do Towarzystwa medalem „Milito pro Christo”. W uzasadnieniu Biskup podkreślił, że medal został przyznany „za dawanie świadectwa prawdzie i sprawiedliwości, krzewienie ducha Chrystusowego oraz za kształtowanie postaw obywatelskich i religijnych”.

Georg Krawinkel ma duże zasługi w organizowaniu pomocy charytatywnej Polakom. Zorganizował wiele transportów z pomocą charytatywną w okresie stanu wojennego.

Ks. płk Zbigniew Kępa (kepa@ordynariat.pl)

AV Salia Silesia zu Gleiwitz im CV!

Towarzystwo Akademickie Salia Silesia zu Gleiwitz im CV zostało założone 7 kwietnia 1992 roku, z inicjatywy katolickich studentów wywodzących się z Ziemi Śląskiej. W 1993 roku AV Salia Silesia została przyjęta do Cartellverband, a od 1996 roku jest jej pełnym członkiem. Barwy wyróżniające Towarzystwo to czerń i pomarańcz na białym tle. To Śląskie Towarzystwo Studenckie dba o dobro tej Ziemi poprzez zachowanie i pielęgnowanie tradycji oraz kultury. Zabiega o zgodne i wspólne życie narodów w Europie.

Zasłużeni członkowie AV Salia Silesia to również Ślązacy zamieszkujący obecnie w Europie Zachodniej, a którzy wyemigrowali lub zostali wygnani po II wojnie światowej.

Nec aspera terrent ! - tak brzmi hasło AV Salia Silesia, które znaczy: „Nie straszne nam cierpienia”

Członkowie Towarzystwa zobowiązani są do przestrzegania czterech zasad:
religio:  
wyznawanie katolickiej wiary w Chrystusowym pojednaniu. Ta zasada jest obowiązująca nie tylko we wspólnocie Towarzystwa, ale również w życiu codziennym;
scientia: to miłość do nauki nie tylko w ramach studiów, lecz również kształcenie się poprzez organizowanie wykładów, seminariów itp.;
amicitia: przyjaźń i wzajemna pomoc jest najważniejszym założeniem Towarzystwa. Starsi członkowie gotowi są pomagać i radzić młodszym, studiującym kolegom.
patria: czyli Ojczyzna, oznacza dla członków przywiązanie do Śląskiej Ziemi, zdecydowanie występuje się za pokojowym, wspólnym życiem wszystkich narodowości Europy i świata. Broni się Demokracji i Wolności dla wspólnego dobra.

Tekst wg http://www.darek.phi.pl/salia.htm

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;