Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
czerwiec
2009-06-09
Biskup Polowy WP otrzymał honorową odznakę BOR

Biskup Polowy WP Tadeusz Płoski otrzymał dziś honorową odznakę Biura Ochrony Rządu. Uroczystość wręczenia odbyła się podczas promocji funkcjonariuszy BOR na stopnie oficerskie, na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie. Podczas promocji premier Donald Tusk, podkreślił, że BOR jest przykładem „największego profesjonalizmu i poświęcenia”. Biuro Ochrony Rządu obchodzi dziś swoje święto.

Szef rządu podziękował pracownikom Biura Ochrony Rządu za ich służbę, zaznaczając, że ochrona polityków to praca bardzo wyczerpująca i niewdzięczna. Premier podkreślił, że funkcjonariusze muszą być "w stałej gotowości" przez 24 godziny na dobę.
"Pamiętając o przeszłości należy czcić pamięć tych, którzy są z was, którzy dali świadectwo swojej odwagi i swojego poświęcenia" - powiedział premier, przywołując postać Bartosza Orzechowskiego, który zmarł w październiku 2007 roku, po ataku na konwój z ambasadorem gen. Edwardem Pietrzykiem w Iraku.

Po uroczystej promocji i odznaczeniach przyznanych przez Prezydenta RP a wręczonych przez szefa BBN, Aleksandra Szczygłę wyróżniającym się funkcjonariuszom, gen. bryg. Marian Janicki przekazał Biskupowi Polowemu honorową odznakę BOR, wręczaną byłym funkcjonariuszom i osobom zasłużonym dla tej formacji. Obecny Biskup Polowy pełnił funkcję kapelana (od 2000 roku), a następnie dziekana BORu (od 2001 r.), aż do nominacji biskupiej 30 października 2004 roku.
Podczas święta, Biuro Ochrony Rządu otrzymało od Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa złoty medal Opiekuna Miejsc Pamięci. Medal przekazał minister Andrzej Przewoźnik, sekretarz Rady. Andrzej Przewoźnik powiedział, że Biuro Ochrony Rządu „wspierał i nadal wspiera liczne działania Rady poprzez pomoc w organizowaniu uroczystości”. Wymienił m. in. zabezpieczenie uroczystości na polskich cmentarzach wojennych w Katyniu, Charkowie i Miednoje.

W związku z zamachem, na prezydenta Gabriela Narutowicza, decyzją ministra Zygmunta Hubnera, 12 czerwca 1924 r. powołano brygadę ochronną, której zadaniem było zapewnienie bezpieczeństwa osobie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wydzielono z niej Oddział Zamkowy, zabezpieczający stałą siedzibę Prezydenta.

Po II wojnie światowej organizacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych doprowadza do powołania w grudniu 1956 roku Biura Ochrony Rządu - samodzielnej jednostki podporządkowanego bezpośrednio Ministrowi Spraw Wewnętrznych. Dyrektorem BOR został płk Jan Górecki. Po wyborach parlamentarnych z 1989 roku funkcjonariusze BOR z dniem 1 sierpnia 1990 r. stali się żołnierzami, pozostając nadal w strukturze resortu spraw wewnętrznych i realizując zadania ochronne wobec najwyższych dostojników państwa i przedstawicieli delegacji zagranicznych.
Do głównych zadań Biura Ochrony Rządu należy ochrona osób i obiektów ważnych ze względu na dobro i interes państwa oraz prowadzenie rozpoznania pirotechniczno – radiologicznego obiektów Sejmu i Senatu. Do osób, chronionych przez BOR należą: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, wiceprezes Rady Ministrów, minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz minister właściwy do spraw zagranicznych, byli prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciele delegacji państw obcych przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne osoby ważne ze względu na dobro państwa.


Funkcjonariusze BOR ochraniają również obiekty służące Prezydentowi RP, Prezesowi Rady Ministrów, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne oraz przedstawicielstwa przy organizacjach międzynarodowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jak też inne obiekty i urządzenia o szczególnym znaczeniu.
Krzysztof Stępkowski


ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;