Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Synod OPWP
2010-02-16
Rocznice Ordynariatu Polowego, czwarta sesja Synodu i znaki Bożej obecności (reportaż)
Zwołanie Synodu – to też odczytany przez pasterza diecezji wojskowej znak, który w nowej sytuacji wojska umożliwi rozpoznanie wyzwań ewangelizacyjnych.
- Chrystus nie czyni cudów na zawołanie. Ci, którzy oczekują nadzwyczajnych znaków, nigdy nie zobaczą cudów, które dzieją się wokół nich w codzienności. Te słowa z homilii ks. płk. Januarego Wątroby, wikariusza biskupiego są kluczem do zrozumienia, co tak naprawdę wydarzyło się w ciągu 91. lat Biskupstwa Polowego i 19. lat istnienia Ordynariatu Polowego w wymiarze indywidualnym, historycznym i narodowym.

Eucharystią, najpiękniejszym wyrazem wdzięczności Panu Bogu, rozpoczęła się 15 lutego 2010 r. w Katedrze Polowej IV sesja Synodu Ordynariatu Polowego WP. Obrady komisji ds. wychowania, mediów i nowej ewangelizacji przypadły w momencie szczególnym, kiedy Ordynariat Polowy obchodzi 19. rocznicę przywrócenia duszpasterstwa wojskowego.
Wikariusz Generalny Biskupa Polowego ks. płk Sławomir Żarski powitał reprezentującego kancelarię Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego – ministra Władysława Stasiaka oraz reprezentującego ministra obrony - ministra Jacka Olbrychta.
- Szablą, sercem i modlitwą walczyli o Najjaśniejszą Rzeczypospolitą. Nazywali Ojczyznę w ten sposób nawet wtedy, gdy była najbiedniejsza, wykreślona z map. Dziś z wdzięcznością wspominamy i rycerstwo spod Grunwaldu, którego 600. rocznicę będziemy obchodzić w tym roku, i żołnierzy wojny 1920 r. I pod Grunwaldem, i pod Radzyminem z żołnierzami byli kapelani. Składamy dziś na ołtarzu ich ofiarę krwi z wdzięcznością, by Chrystus przyoblekł nas w nowego człowieka, bo tylko prawdziwe cierpienie rodzi miłość, mówił m.in. we wprowadzeniu do Mszy św. Biskup Polowy WP gen. dyw. prof. dr. Tadeusz Płoski.
- „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu Orkiestry Koncertowej „Victoria” z Parafii Matki Bożej Zwycięskiej z Rembertowa pod dyrekcją płk. w st. spocz. Lucjana Kwiatkowskiego, rozpoczęło Mszę św. dziękczynną.
- Faryzeusze żądali od Chrystusa znaków, mówił w homilii ks. płk January Wątroba, proboszcz Bazyliki mniejszej pw. Św. Elżbiety we Wrocławiu. - Temu plemieniu, żaden znak nie będzie dany, pada stanowcza odpowiedź, ostrzeżenie dla wszystkich „faryzeuszy” wszechczasów, którzy próbują Chrystusa wystawiać na próbę. Chrystus przeniknął ich serca; oni nie zabiegali o większą wiarę, prawdę i miłość, ale chcieli być świadkami sensacji, nadzwyczajności - podkreślił ks. Wątroba. Tak jak Herod żądali znaków, by zaspokoić potrzebę sensacji, ciekawości. A Chrystus nie przyszedł po to, aby ludzi zabawić, ale ich zbawić.
Nawiązując do przeżywanego przez Ordynariat Polowy jubileuszu, ks. January przytoczył słowa Sorena Kierkegaarda, który przyrównał rocznice do wzgórz, z których można lepiej zobaczyć, co się wydarzyło w naszym życiu. By zobaczyć na przebytej drodze znaki Bożej obecności w życiu wojska, narodu.
Z tego wzgórza możemy dostrzec początki naszej państwowości i znak Bożej obecności – cud przemiany z pogaństwa na wiarę. Ten cud przemiany okupiony był krwią męczeńską św. Wojciecha, patrona Polski, przypominał ks. Wątroba. W odczytywaniu w dziejach oręża i narodu znaków Bożej obecności ks. January wskazał na Grunwald, wiktorię Wiedeńską, na powołanie u progów Niepodległości armii, która zdolna była obronić naród w 1920 r.
- Wśród cierpień żołnierzy w obozach, w powstaniu warszawskim, w czasie II wojny, kapelani byli znakiem Bożej obecności, znakiem nadziei wśród cierpienia.
- Takim znakiem zwycięstwa Maryi , znakiem Bożej Opatrzności był wybór Jana Pawła II na stolicę Piotrową.
Ks. Wątroba przypomniał też czas biskupiej posługi Biskupa Polowego Sławoja Leszka Głódzia. To był czas dodawania Wojsku nadziei do odważnego wyznawania wiary , czas tworzenia struktur duszpasterstwa wojskowego i wyprowadzania kościoła wojskowego z katakumb, podkreślił.
Przypomniał też wielki znak obecności Bożej wśród Wojska, jakim były Misje święte poświęcone Miłosierdziu Bożemu, dzieło kolejnego Biskupa Polowego Tadeusza Polskiego.
- Na drogach naszej służby, mówił na zakończenie homilii ks. Wątroba, wciąż doświadczamy znaków Bożej obecności. Może przez to , że są codziennością, tak nam spowszedniały, ze przestajemy je zauważać. Żyjmy treścią codziennych znaków; to pozwoli nam lepiej spełniać nasze obowiązki służbowe i rodzinne, zachęcił kapelan.
W imieniu Prezydenta RP minister Stasiak podziękował biskupowi polowemu i księżom kapelanom za wielkie dzieła Ordynariatu Polowego. – Za waszą wielką pracą dla Wojska Polskiego stoi wielka służba na chwałę Bożą , ale i Rzeczypospolitej, powiedział Władysław Stasiak.
- Widzieliśmy Księdza Biskupa, jak głosi piękne kazania, ale i jak w chwilach najtrudniejszych, potrafi w kilku prostych słowach podnieść na duchu cierpiących. Dziękujemy Bogu za takich ludzi, którzy potrafią wnosić sens i światło w naszą rzeczywistość.

Biskup Płoski przekazał na ręce ministra Stasiaka dla pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego ryngraf z Matką Bożą. - Z takim ryngrafem (z taką duchową tarczą) rycerstwo polskie szło w Bój, by ratować Rzeczypospolitą, powiedział Biskup Płoski. Ordynariusz Polowy wręczył również nowy schematyzm Ordynariatu Polowego: - Są tu zdjęcia i informacje o ludziach (kapelanach), dla których los Rzeczypospolitej nigdy nie był obojętny, powiedział.
Los Rzeczypospolitej nigdy nie był obojętny również polskim świętym i błogosławionym, którzy zostali podczas tej Eucharystii uczczeni bardzo uroczyście. Relikwie św. Siostry Faustyny, bł. ks. Michała Sopoćki, bł. Wincentego Frelichowskiego (i innych) od dzisiaj będą przechowywane pod obrazem Jezusa Miłosiernego, w sercu Medalu Virtuti Militari. Święci bowiem to zwycięzcy w duchowym boju. Ich heroiczne męstwo w niesieniu krzyża, w zwalczaniu zła dobrem zasługuje na to najwyższe odznaczenie bojowe.
Po Mszy św. zespół „Viktoria” zaprezentował najwyższy kunszt wokalny i muzyczny. Słuchacze wysłuchali perełek muzyki sakralnej m in. Ave Maria Caciniego i modlitwy - błagania „ Zostań z nami”, skierowanej do Jana Pawła II.
Kolejnym punktem uroczystości jubileuszowych było uhonorowanie zasłużonych dla Ordynariatu polowego medalami „Milito pro Christo”. Laudacje odczytał ks. kmdr Leon Szot, kanclerz Kurii Polowej WP.
Medal dla Ministra obrony Narodowej Bogdana Klicha wręczył Biskup polowy Tadeusz Płoski.
Kolejno uhonorowani zostali: ks. prałat Edward Żmijewski, orkiestra koncertowa „Victoria”, Lech Grześkiewicz i Piotr …
Prałat Żmijewski, dziękując biskupowi polowemu, powiedział m.in.: - Walczyć dla Chrystusa to torować ludziom drogę do Boga. Otrzymuję ten medal w roku mojego kapłańskiego jubileuszu. I chociaż nie nosiłem munduru, to środowisko było mi bliskie. - Dziękuję ks. Biskupowi ,bo ten Mela ujawnił moja posługę dla wojska w czasach, gdy wojskowy miał być wykształconym marksistą, a nie normalnym chrześcijaninem.
Po przerwie rozpoczęła się sesja synodalna.
Członkowie synodalnej komisji ds. wychowania, mediów i nowej ewangelizacji, u stóp ołtarza złożyli uroczyste wyznanie wiary.
Sesję prowadził i przygotował przewodniczący tej komisji ks. płk SG Zbigniew Kępa, rzecznik prasowy Ordynariatu Polowego i odpowiedzialny za portal internetowy duszpasterstwa wojskowego. Sesja poświęcona była wykorzystaniu internetu jako narzędzia ewangelizacji. Zostały wygłoszone lub przekazane do dokumentacji synodalnej następujące referaty:
Min. Bogdan Klich - Minister Obrony Narodowej - „Profesjonalizacja Sił Zbrojnych a wyzwania duszpasterskie Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego”;
Bp gen. dyw. prof. dr hab. Tadeusz Płoski – Biskup Polowy Wojska Polskiego - „Środki społecznego przekazu w służbie nowej ewangelizacji i pokoju”
ks. dr Józef Kloch (Rzecznik Prasowy Konferencji Episkopatu Polski) - "Kościół wobec Internetu";
płk Zbigniew Podosek - "Wojsko wobec Internetu";
Krzysztof Wiatrzyk – „www.ordynariat.pl. Spojrzenie użytkownika”;
ks. dr Wojciech Tarasiuk - "Studia z komunikacji społecznej na papieskich uniwersytetach w Rzymie";
ks. kmdr dr Leon Szot - „«Nasza Służba» jako medium służące pomocą duszpasterstwu wojskowemu”;
ks. płk dr Zbigniew Kępa - „Informatyka w służbie duszpasterstwa Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego”;
ks. mjr Paweł Piontek - "Duszpasterstwo wojskowe w świecie cyfrowym – analiza i implementacja «Orędzia Benedykta XVI na 44. Światowy Dzień Środków Społecznego» Przekazu":
Ks. mgr ppłk Jan Osiński - „Ograniczenie wolności słowa wynikające z pełnienia służby wojskowej”.


Elżbieta Szmigielska - Jezierska

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;