Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Wiadomości styczeń 2010 r.
2010-01-09
Katedra Polowa: Uroczystość wręczenia dyplomów „Benemerenti”i medali ”Milito pro Christo"

Barbara Wachowicz oraz Muzeum Powstania Warszawskiego zostali uhonorowani przez Biskupa Polowego gen. dyw. Tadeusza Płoskiego dyplomem "Benemerenti" Ordynariatu Polowego WP. Specjalne wyróżnienie i medal "Milito pro Christo" otrzymali: Żandarmeria Wojskowa, Zbigniew Gretka, Prezes Stowarzyszenia Autorów Polskich oraz Ryszard Kunicki, Prezes „Ciech S.A.”.

Dyplomy i medale zostały wręczone podczas koncertu noworocznego we wspaniałym wykonaniu Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego wraz z Chórem i Orkiestrą oraz gościnnie przybyłymi solistami: Dorotą Osińską i Krystianem Krzeszowiakiem.

W tym roku obchodzimy 19. rocznicę przywrócenia Ordynariatu Polowego przez Jana Pawła II. Postać Ojca św. towarzyszyła całemu spotkaniu, a prowadzący uroczystość przywoływali fragmenty z jego życia podkreślając, jak silne więzy łączyły Jana Pawła II z Wojskiem Polskim.

Dyplom „Benemerenti” otrzymało Muzeum Powstania Warszawskiego, które doceniono m.in. za budzenie wśród młodego pokolenia Polaków szlachetnych uczuć patriotycznych, wskazanie młodzieży bohaterów i autorytetów na miarę jej prawdziwych tęsknot i wrażliwości, za lekcje historii żywej, wytrwałą pracę dokumentacyjną i kulturotwórczą oraz integrowanie Polaków wokół wartości, które budowały i budują poczucie przynależności do wspólnoty narodowej.

Nagrodę odebrał dyrektor Muzeum Jan Ołdakowski, który podkreślił: - Wyróżnienie to przyjmuję w imieniu 120 pracowników Muzeum Powstania Warszawskiego i wolontariuszy. Od 5 lat pracujemy (...), żeby opowiedzieć kilka lat z XX w., kiedy kilkadziesiąt tysięcy młodych ochotników stanęło po słusznej stronie, stanęło do walki (...). To wyróżnienie traktujemy, z jednej strony, jako docenienie naszych starań, z drugiej zaś strony jako zobowiązanie na przyszłość.

Dyplom „Benemerenti” otrzymała również Barbara Wachowicz w uznaniu jej zasług „budowania i umacniania - szczególnie w mentalności młodego pokolenia Polaków - wizerunku Polski wspaniałej, Ojczyzny prawych ludzi i Wielkich Polaków. Swoją pasję - z miłością i wytrwałością – przekuwa w słowa i czyny: piórem, kamerą, słowem żywym podczas niezliczonych spotkań – z oddaniem i sercem”.

Odbierając nagrodę zaznaczyła: „Włączenie mnie w poczet laureatów „Benemerenti” poczytuję za nagrodę mego życia wyjątkowo dostojną”. W swojej barwnej wypowiedzi nawiązała do losów swych przodków, którzy w imię miłości, o której tak pięknie mówił Jan Paweł II, że jest prawem ludzkiego serca i ludzkiej szlachetności, walczyli w powstaniu styczniowym, cierpieli na Syberii i walczyli w szeregach Armii Krajowej. Przytoczyła także m.in. słowa Henryka Sienkiewicza, który w czasie, gdy jego sława przekraczała wszelkie granice świata powiedział: „Oddałbym cały mój talent, gdybym mógł przez jeden dzień nosić mundur polskiego żołnierza...”.

Barbara Wachowicz, która jest wielkim przyjacielem Harcerstwa Polskiego i pięknej idei braterstwa podziękowała obecnym w Katedrze kombatantom, harcerzom „Szarych Szeregów”, którzy zawsze pozostali wierni swoim ideałom.

W czasie uroczystości wręczono także medale „Milito pro Christo”. Za „ofiarne uczestniczenie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i czynne uczestniczenie w akcjach poszukiwawczych, ratowniczych i humanitarnych, a także za troskę o życie, zdrowie ludzi i ochronę mienia” medal otrzymała Żandarmeria Wojskowa. Żołnierze tej formacji przyczyniali się m.in. do zabezpieczania pielgrzymek papieskich, uroczystości religijno-patriotycznych, a także wielu przedsięwzięć organizowanych przez Ordynariat Polowy.

Medale otrzymali również Zbigniew Gretka, Prezes Stowarzyszenia Autorów Polskich za wspieranie Polonii na Wschodzie oraz Ryszard Kunicki, Prezes „Ciech S.A.” za „aktywne współdziałanie w krzewieniu kultury i wartości chrześcijańskich”.

Komendant Żandarmerii Wojskowej, gen. bryg. Marek Witczak, występując w imieniu wszystkich wyróżnionych medalem „Milito pro Christo”, zaznaczył: - Znaleźliśmy się w gronie walczących dla Chrystusa; to ogromny zaszczyt. Wyróżnienie jest podkreśleniem zasług tych, którzy swoim życiem, działalnością dają świadectwo najwyższym wartościom, jakimi są służba Bogu i Ojczyźnie (...). Dziękuję za docenienie naszego wieloletniego trudu i zaangażowanie w walce o dobro. Jest to zobowiązanie na przyszłość”.

Ks. kmdr Leon Szot, kanclerz Kurii Polowej WP odczytał dekret papieski przyznający godność Kapelana Jego Świątobliwości czterem kapelanom Ordynariatu Polowego. Otrzymali ją: ks. mjr Władysław Maciej Kozicki, ks. mjr Piotr Łuński, ks. mjr Wiesław Okoń i ks. kmdr por. Zbigniew Rećko. Pasy prałackie oraz akty nominacyjne wręczył kapelanom abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski w Polsce. Ks. Rećko, w imieniu kapelanów, złożył podziękowanie na ręce Benedykta XVI, obecnego na uroczystości jego przedstawiciela - Nuncjusza Apostolskiego w Polsce oraz podziękował Biskupowi Polowemu za wskazanie ich jako osób godnych tego wyróżnienia.

Na uroczystość przybyli m.in.: przedstawiciele Sejmu i Senatu, MON, władz miasta stołecznego Warszawy, generałowie na czele z Szefem Sztabu Generalnego WP gen. Franciszkiem Gągorem, przedstawiciele wojskowego wymiaru sprawiedliwości, szkolnictwa wojskowego i opieki medycznej. Obecni byli przedstawiciele dyplomacji wojskowej z zaproszonych krajów, weterani i kombatanci, przedstawiciele Policji, Służby Celnej, Straży Granicznej, BOR, Straży Pożarnej, SOK, Służby Więziennej oraz harcerze.

Dyplom Benemerenti („dobrze zasłużonym”) Ordynariatu Polowego WP został ustanowiony dekretem Biskupa Polowego WP Sławoja Leszka Głódzia z dnia 23 lutego 1995 r. Przyznawany jest „dla podkreślenia zasług osób, które dają świadectwo najwyższym wartościom, jakimi w życiu jednostki i społeczeństwa są prawda i sprawiedliwość”.

Jako pierwsi - w 1995 r. - wyróżnienie to otrzymali red. Elżbieta Jaworowicz, autorka programu „Sprawa dla reportera” i ówczesny rzecznik prasowy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej mjr Eugeniusz Mleczak.

Dotychczasowymi laureatami Dyplomu „Benemerenti” są m.in. ks. Wojciech Łazewski - dyrektor Caritas Polska, śp. gen. Marek Papała (pośmiertnie), sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Przewoźnik, aktorka Maja Komorowska i prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” prof. Andrzej Stelmachowski, kard. Stanisław Dziwisz, Fundacja Anny Dymnej „Mimo wszystko”, Batalion Reprezentacyjny WP.

W 2008 roku Dyplomy „Benemerenti” otrzymali: Prymas Polski kard. Józef Glemp, Biuro Ochrony Rządu i pośmiertnie jego funkcjonariusz Bartosz Orzechowski.

W zeszłym roku dyplom otrzymali Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk, a także ostatni Prezydent RP na uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski.

W roku 2001 Biskup Polowy Sławoj Leszek Głódź ustanowił Medal Ordynariatu Polowego „MILITO PRO CHRISTO”. Medalem tym odznaczane są osoby, które zasłużyły się dla duszpasterstwa wojskowego. W 2008 roku, Biskup Polowy Tadeusz Płoski uhonorował tym medalem dzieła medialne ojców redemptorystów – Radio Maryja, Telewizję Trwam i „Nasz Dziennik”. W 2009 roku Medalem „Milito pro Christo” zostały nagrodzone uczelnie katolickie UKSW i KUL, a także ks. inf. Józef Wójcik i ks. prał Jan Sikora.


at/kes


ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;