Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
luty
2010-02-11
Biskup Tadeusz Płoski powołał Dekanat Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia i parafię personalną przy Wojskowym Instytutem Medycznym (krótka)

Biskup Polowy WP Tadeusz Płoski udzielił dziś sakramentu namaszczenia chorych pacjentom Wojskowego Instytutu Medycznego (WIM) w Warszawie. Z okazji Światowego Dnia Chorego biskup przewodniczył Mszy św. w intencji chorych i personelu medycznego w kaplicy szpitalnej pw. św. Rafała Kalinowskiego. Ordynariusz wojskowy ogłosił także dekret powołujący parafię personalną w Szpitalu WIM oraz utworzenie w strukturach Ordynariatu Polowego Dekanatu Wojskowej Służby Zdrowia.

W homilii Biskup Tadeusz Płoski powiedział, że sakrament namaszczenia chorych jest „darem zjednoczenia z Chrystusem, umacniającym cierpiącego”. - Sakramentu namaszczenia chorych nie możemy traktować jako magicznej sztuczki, która zawsze przyniesie spodziewany efekt, to nie krem, który wygładzi każdą zmarszczkę, albo pigułka uśmierzająca każdy ból lub proteza, dzięki której możliwa będzie pełna sprawność – podkreślił. Zachęcił lekarzy do kierowania się w pracy etyką i moralnością oraz głębokim miłosierdziem względem bliźniego. Podkreślił, że często trud lekarzy i pielęgniarek nie jest wystarczająco doceniany.
Zaapelował o modlitwę cierpiących w intencji kapłanów o powołania kapłańskie i zakonne oraz o rychłą beatyfikacją Sługi Bożego Jana Pawła II. - Również ja jako kapłan i biskup liczę na Waszą modlitwę i ofiarę cierpienia, abym mógł jak najlepiej i w bojaźni Bożej wypełniać zadanie Biskupa Polowego powierzone mi przez Ojca Świętego – powiedział.

Po homilii Biskup Płoski udzielił Sakramentu Namaszczenia Chorych pacjentom zgromadzonym w kaplicy WIM. Mszę koncelebrowali kapelani wojskowi posługujący w szpitalu przy ul. Szaserów. Odczytano także dekret o ustanowieniu parafii personalnej przy Wojskowym Instytucie Medycznym. Nowoutworzona parafia ma charakter personalny i obejmuje personel Wojskowego Instytutu Medycznego, a także chorych, którzy przebywają w szpitalu.
Pierwszym proboszczem został mianowany ks. prał. ppłk Marek Kwieciński pełniący funkcję kapelana Wojskowego Instytutu Medycznego. Ks. Kwieciński został także mianowany dziekanem, nowoutworzonego Dekanatu Inspektoratu Wsparcia Wojskowej Służby Zdrowia. Dekanat objął swoim zasięgiem wszystkie placówki zdrowotne znajdujące się w strukturach Sił Zbrojnych RP, m. in. największe szpitale wojskowe w Warszawie, Bydgoszczy, Lublinie, Żarach i Krakowie oraz wojskowe ośrodki zdrowia i ośrodki rehabilitacyjne.

Odpust parafialny został wyznaczony na dzień 20 listopada. W tym dniu w liturgii Kościoła obchodzi się wspomnienie bł. Rafała Kalinowskiego. Parafia będzie korzystała z kaplicy pw. św. Rafała Kalinowskiego znajdującego się w Wojskowym Instytucie Medycznym.
Biskup Płoski odwiedził też pacjentów kliniki pediatrii, nefrologii i alergologii dziecięcej oraz klinikę kardiologii i chorób wewnętrznych, rozmawiał z chorymi i udzielał im błogosławieństwa. Najmłodszym pacjentom wręczył prezenty przekazane przez Wojskową Caritas. Ordynariusz wojskowy rozmawiał także z żołnierzami, poszkodowanymi podczas pełnienia misji w Afganistanie, którzy przechodzą rekonwalescencję w szpitalu przy ul. Szaserów. Podziękował za ich poświęcenie pytał o plany na przyszłość i życzył szybkiego powrotu do pełni sił. Na czas rekonwalescencji i dalszej służby udzielił im pasterskiego błogosławieństwa.

Zdjęcia znajdują się także w galerii, fot. ks. płk SG Zbigniew Kępa

Zdjęcia znajdują się także w galerii, fot. Anna Tokarska

Krzysztof Stępkowski


ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;