Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Wiadomości kwiecień 2010 r.
2010-04-10
Śp. Ksiądz Podpułkownik Jan OSIŃSKI
curriculum vitae

Ksiądz Jan OSIŃSKI urodził się 24 marca 1975 roku w Michowie jako jedno z trojga dzieci Henryka i Stanisławy z domu Rączka.

17 sierpnia 1975 roku został ochrzczony w parafii rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Michowie otrzymując imiona Jan Kazimierz. W 1984 roku przystąpił do I Komunii św., a w 1989 roku z rąk Biskupa Ryszarda Karpińskiego otrzymał Sakrament Bierzmowania.

W latach 1990-1994 roku był uczniem Liceum Ogólnokształcącego
w Michowie, które ukończył składając egzamin maturalny.

W 1994 roku rozpoczyna studia wyższe w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na Wydziale Elektroniki. Po pierwszym roku studiów, po głębokim przemyśleniu, rezygnuje z dalszych studiów na tej uczelni
i – jak sam mówił kierowany głosem serca i formacją duchową jaką otrzymał
w domu rodzinnym – prosi o przyjęcie do Wyższego Seminarium Duchownego Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie z zamiarem wstąpienia do służby wojskowej jako kapelan w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego.

W maju 2000 roku otrzymuje święcenia diakonatu. Święcenia kapłańskie
z rąk Biskupa Polowego Sławoja Leszka Głódzia przyjmuje 27 maja 2001 roku
w Katedrze Polowej w Warszawie. Zostaje wtedy mianowany na stopień podporucznika.

Po święceniach zostaje skierowany dekretem nominacyjnym do pracy duszpasterskiej jako wikariusz Parafii Wojskowej w Dęblinie i kapelan 1 Ośrodka Szkolenia Lotniczego. W 2003 roku mianowany porucznikiem. Powierzone funkcje sprawuje do czerwca 2004 roku.

15 czerwca 2004 roku Biskup Polowy Sławoj Leszek Głódź mianuje go wikariuszem Parafii Katedry Polowej w Warszawie, a także sekretarzem Biskupa Polowego. Otrzymuje stopień kapitana Wojska Polskiego.

Od 15 listopada 2004 roku pełni urząd osobistego sekretarza Biskupa Polowego Tadeusza Płoskiego. Sprawuje także funkcję Korespondenta Ordynariatu Polowego WP dla Radia Watykańskiego, a od 21 listopada 2005 roku – kapelana Wojskowego Wymiaru Sprawiedliwości.

W pracy cechuje go wielka aktywność. Powierzone zadania wykonuje odpowiedzialnie i z zaangażowaniem. W 2005 roku jest awansowany do stopnia majora, a w 2006 – na stopień podpułkownika.

  Od 2007 roku Biskup Polowy Tadeusz Płoski powierza mu sprawowanie też innych odpowiedzialnych urzędów: Wicekanclerza Kurii Polowej Wojska Polskiego i Kapelana 1. Bazy Lotniczej w Warszawie, a także Naczelnego Kapelana Straży Ochrony Kolei oraz Kapelana Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei w Warszawie.

Wywiązując się z nałożonych obowiązków, pełen energii i inicjatywy kontynuuje naukę i zgłębianie wiedzy. W 2008 roku ukończył Wydział Prawa Kanonicznego w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
i rozpoczął studia na Wydziale Prawa i Administracji tego Uniwersytetu
z zakresu prawa.

Bierze czynny udział w zainaugurowanym 28 października 2009 roku Synodzie Ordynariatu Polowego w Polsce - powołany przez Biskupa Polowego Tadeusza Płoskiego w skład Komisji Głównej Synodu jako zastępca Sekretarza Generalnego Synodu. Jest także mianowany  zastępcą Sekretarza Generalnego Synodu w Sekretariacie Synodu Ordynariatu Polowego w Polsce.

Został odznaczony:
w 2005 roku – Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju
w 2008 roku - Brązowym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny
w 2009 roku – Lotniczym Krzyżem Zasługi
w 2010 roku-– Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju

Ks. płk Zbigniew Kępa (kepa@ordynariat.pl)

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;