Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
ks pralat płk Sławomir Żarski
KSIĄDZ PRAŁAT PŁK SŁAWOMIR ŻARSKI


Urodził się w dniu 11 października 1955 roku w Gruszówce, na Białorusi
w rodzinie Piotra i Romualdy z d. Jankowska. W Węgrowie ukończył szkolę podstawową oraz Liceum Ogólnokształcace im. Adama Mickiewicza .

W roku 1974 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach, gdzie odbył studia filozoficzno-teologiczne.

Dnia 7 czerwca 1980 z rąk Biskupa Siedleckiego Jana Mazura przyjął święcenia kapłańskie. Do 1989 roku był wikariuszem parafii pw. Niepokalanego Poczęcia w Ostrowie Lubelskim i w parafii pw. Przemienienia Pańskiego
w Garwolinie.

Od roku 1989 pracował jako proboszcz w parafii pw. św. Wojciecha
w Tyśmienicy, gdzie dokończył dzieła budowy i wystroju kościoła parafialnego.

W roku 1992 roku został oddelegowany do Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego podejmując służbę w parafii wojskowo-cywilnej pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Kielcach. Jednocześnie rozpoczął studia specjalistyczne
w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, na wydziale prawa kanonicznego.

W roku 1993 został mianowany proboszczem Parafii Wojskowej pw. Matki Bożej Królowej Pokoju w Bydgoszczy oraz Dziekanem Pomorskiego Okręgu Wojskowego.

W roku 1995, przez Ojca Świętego Jana Pawła II został uhonorowany godnością „Cappellano di Sua Santita” („Kapelan jego Świątobliwości”).

W latach 1998-2002 pełnił funkcję proboszcza w parafii wojskowej
pw. św. Rafała Kalinowskiego w Warszawie Rembertów, a od roku 2002 został proboszczem parafii wojskowo-cywilnej pw. św. Elżbiety we Wrocławiu.
Dzięki m.in. jego staraniom kościół ten 31 maja 2007 roku otrzymał tytułu bazyliki mniejszej.

Dnia 10.12.2005 roku został uhonorowany przez Ojca Świętego Benedykta XVI godnością „Prelato d`Onore di Sua Santita” („Prałat jego Świątobliwości”).

Z dniem 16 września 2005 roku powołany do Rady Kapłańskiej Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.

W roku 2007 rozpoczął studia doktoranckie w Akademii Obrony Narodowej
w Warszawie.

Od dnia 21 grudnia 2007 roku powołany do Rady Duszpasterskiej Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.

Z dniem 13 września 2007 roku został członkiem Kolegium Konsultorów Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.

W dniu 15 grudnia 2009 roku został powołany do Rady Ekonomicznej Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.

W 2009 r. został Delegatem Biskupa Polowego Wojska Polskiego
ds. Duszpasterstwa Kobiet.

Od dnia 10 kwietnia 2010 roku pełni funkcję Administratora Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.

W uznaniu za zasługi otrzymał m.in.:

Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju (27.10.1992), Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju (16.07.1996), Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju ( 25.07.2002), Brązowy Medal Sił Zbrojnych w Służbie Ojczyzny (22.07.1997), Srebrny Medal Sił Zbrojnych w Służbie Ojczyzny (11.07.2008), Srebrny Krzyż Zasługi (17.02.1999), Złoty Krzyż Zasługi (18.02.2004) oraz Wojskowy Krzyż Zasługi (27.04.2009)

Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;