Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
BISKUP POLOWY WOJSKA POLSKIEGO JÓZEF GUZDEK DOKTOR TEOLOGII

BP JÓZEF GUZDEK urodził się 18 marca 1956 r. w Wadowicach, a pochodzi z parafii św. Jana Chrzciciela w Choczni. Po zdaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Wadowity w roku 1975 rozpoczął studia w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie.
Święcenia kapłańskie otrzymał 17 maja 1981 r. w katedrze na Wawelu przez posługę kard. Franciszka Macharskiego.
Jako wikariusz pracował w parafiach: Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Trzebini, św. Klemensa w Wieliczce i w kolegiacie akademickiej św. Anny w Krakowie.
W latach 1994–1998 pełnił funkcję prefekta w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej.
W kwietniu 1998 r. uzyskał tytuł doktora teologii na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, na podstawie rozprawy napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Edwarda Stańka pt. „Koncepcja narodu i jego wolności w kaznodziejskim przekazie ks. Hieronima Kajsiewicza”.
W latach 1998–2004 pełnił funkcję kierownika Studium Formacji Stałej dla kapłanów archidiecezji krakowskiej.
Od czerwca 1999 r. do 11 września 2001 r. był dyrektorem Wydawnictwa św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej.
12 września 2001 r. został mianowany przez kard. Franciszka Macharskiego rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.

14 sierpnia 2004 r. papież Jan Paweł II mianował ks. Józefa Guzdka biskupem pomocniczym metropolity krakowskiego i przydzielił mu stolicę tytularną Treba.
Jako dewizę swojego posługiwania bp Józef Guzdek przyjął słowa „In Te Domine speravi” (Tobie, Panie, zaufałem).
Święcenia biskupie przyjął 15 września 2004 r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Głównym konsekratorem był kard. Franciszek Macharski, a współkonsekratorami abp Józef Kowalczyk i abp Stanisław Dziwisz.
W latach 2004–2010 bp Józef Guzdek był wikariuszem generalnym archidiecezji krakowskiej.
W roku 2006 przewodniczył krakowskiemu zespołowi przygotowującemu pielgrzymkę papieża Benedykta XVI do Polski.
W strukturze Konferencji Episkopatu Polski pełni obowiązki wiceprzewodniczącego Rady ds. Apostolstwa Świeckich, delegata ds. Ruchu „Wiara i Światło” oraz Stowarzyszenia „Arka”.

4 grudnia 2010 r. papież Benedykt XVI mianował bp. Józefa Guzdka biskupem polowym Wojska Polskiego.
19 grudnia 2010 r. bp Józef Guzdek odbył ingres do katedry polowej Wojska Polskiego w Warszawie.

Z dniem 20 stycznia 2011 r. został powołany przez Prezesa Rady Ministrów RP w skład Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
Od 7 lutego do 15 marca 2011 r., na prośbę abp. Józefa Michalika Przewodniczącego KEP, pełnił funkcję delegata KEP ds. Duszpasterstwa Policji, ds. Harcerzy, ds. Kombatantów, ds. Duszpasterstwa Służby Celnej, ds. Duszpasterstwa Straży Ochrony Kolei.
16 marca 2011 r. podczas 354. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski został mianowany delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji, delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Celnej, delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Straży Ochrony Kolei, delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Harcerzy, delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Kombatantów (patrz:
Delegaci Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa służb mundurowych).
16 kwietnia 2016 r., podczas 372. Zebrania Plenarnego Episkopatu Polski, został powołany na drugą, pięcioletnią kadencję, na następujące funkcje: Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Harcerzy, Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Policji, Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Służby Celnej, Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Kombatantów oraz Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Straży Ochrony Kolei (SEP - D/2.7.4.1.4-8).

oprac. zjk

Herb Biskupa Polowego (foto)

Herb biskupa Józefa Guzdka - opis (dr Wojciech Drelicharz)

Fotografie Biskupa Polowego Józefa Guzdka

Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;