Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
czerwiec
2011-06-06
Zniesienie Warmińsko-Mazurskiego Dekanatu Wojskowego oraz Dekanatu Sił Powietrznych Północ

6 czerwca biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek wydał dekret w którym znosi dwa dekanaty istniejące w ramach Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, a mianowicie: Warmińsko-Mazurski Dekanat Wojskowy oraz Dekanat Sił Powietrznych Północ. Rozwiązanie tych dekanatów nastąpi 27 czerwca br.
Parafie wchodzące w skład Warmińsko-Mazurskiego Dekanatu Wojskowego zostały włączone do Dekanatu Wojsk Lądowych. Parafie zaś należące do Dekanatu Sił Powietrznych Północ zostały bezpośrednio podporządkowane dziekanowi Sił Powietrznych.
Dotychczasowi dziekani zniesionych dekanatów otrzymali nowe zadania. Ks. płk Tadeusz Pałuska z dniem 28 czerwca zostanie proboszczem Parafii Wojskowej w Kaliszu, zaś ks. prał. płk Marek Karczewski będzie pełnił funkcję dziekana Wojsk Lądowych, w miejsce ks. prał. płk. Dariusza Kowalskiego kończącego posługę w OPWP.
Zniesienie dekanatów Warmińsko-Mazurskiego Dekanatu Wojskowego oraz Dekanatu Sił Powietrznych Północ jest kolejnym etapem restrukturyzacji Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.
Restrukturyzacja katolickiego duszpasterstwa wojskowego została podjęta na wniosek kierownictwa MON, które wystąpiło z oczekiwaniem, by struktury duszpasterskie były kompatybilne ze strukturami wojskowymi.
Biskup polowy WP Józef Guzdek w lutym i na początku marca br. zwizytował wszystkie parafie i ośrodki duszpasterskie w celu rozpoznania potrzeb duszpasterskich. Kolegium konsultorów Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego 8 stycznia br. wyraziło swoją opinię i zaaprobowało wstępny plan zmian, które należy przeprowadzić w duszpasterstwie wojskowym. Biskup polowy wraz ze swoimi współpracownikami dwukrotnie odbył spotkanie z sekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej min. Czesławem Piątasem. Rozmowy dotyczyły m.in. planowanych zmian w wojsku i potrzeby dostosowania do nich struktur duszpasterskich, jak też konieczności zapewnienia opieki nad rodzinami wojskowymi, emerytami i rencistami tam, gdzie zostały lub zostaną rozwiązane garnizony wojskowe. Biskup polowy stwierdził, że Ordynariat Polowy Wojska Polskiego mimo likwidacji garnizonów pragnie, poprzez wprowadzenie różnych rozwiązań, w zależności od miejscowej sytuacji, kontynuować opiekę duszpasterską nad powierzonymi mu osobami.

Ks. płk Zbigniew Kępa
rzecznik prasowy Ordynariatu Polowego

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;