Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
czerwiec
2011-06-24
Warszawa: uroczystości pogrzebowe oficerów 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka

W Katedrze Polowej WP odprawiona została dziś Msza św. za spokój duszy Kamila i Mariana Czarneckich, żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, których prochy zostały sprowadzone do kraju. Eucharystię celebrował ks. Maciej Kalinowski, kapelan Ordynariatu Polowego. Liturgia sprawowana była także w intencji ojca Kamila i Mariana Czarneckich– rotmistrza Janusza Czarneckiego, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari. Po Mszy św. urny z prochami żołnierzy zostały złożone w Kwaterze Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie na Powązkach Wojskowych. Organizatorem uroczystości były Fundacja Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Przy urnach stanął posterunek honorowy żołnierzy Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Obok urn umieszczone zostały odznaczenia i portrety Kamila i Mariana Czarneckich.

W homilii ks. Kalinowski przypomniał życiorysy obydwu braci. Podkreślił, że ich droga życiowa stanowi najlepsze zrealizowanie idei wpajanej od dziecka w domu rodzinnym. - Bóg- Honor – Ojczyzna te wartości były dla nich zawsze na pierwszym miejscu. Zaświadczyli o tym własnym życiem – podkreślił ks. Kalinowski. Kapelan przypomniał, że obydwaj bracia pozostając po wojnie na obczyźnie nie zapomnieli o swoim ojczystym kraju, animując środowiska kombatanckie w Wielkiej Brytanii i Francji. – Nie zapomnieli o swoich korzeniach, to umiłowanie Ojczyzny pchało ich do dalszych inicjatyw i angażowania się w życie polonii w Anglii i Francji - powiedział.

W uroczystości wzięli udział m. in. minister Jan Ciechanowski, kierujący Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Zygmunt Prugar-Ketling, prezes Fundacji Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Podczas Mszy św. wystąpił Chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, który zaprezentował m. in. „Pieśń pielgrzyma”, specjalnie przygotowaną na tę uroczystość.

Po Mszy św. urny z prochami oficerów zostały złożone w Kwaterze Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie na Powązkach Wojskowych.

Marian Czarnecki (1911-1981) – pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego, żołnierz 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, wieloletni paryski korespondent Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa i prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów we Francji. kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari.
Kamil Czarnecki (1912-2001) – pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego, żołnierz 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari. Założyciel i prezes Koła Polskich Oficerów Dyplomowanych w Wielkiej Brytanii, prezes Klubu Polskiego w Londynie „Ognisko Polskie”.
Krzysztof Stępkowski


ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;