Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
luty
2012-02-02
Restrukturyzacja dekanatów w Ordynariacie Polowym

Od 1 lutego Ordynariat Polowy posiada nową strukturę dekanalną. Została ona wprowadzona dekretem biskupa polowego Wojska Polskiego wydanym 31 stycznia br.
Z 14 dekanatów istniejących w 2011 r. po 1 lutym br. pozostanie 8. Likwidacji uległy: Krakowski Dekanat Wojskowy, Pomorski Dekanat Wojskowy, Śląski Dekanat Wojskowy, Warmińsko-Mazurski Dekanat Wojskowy, Dekanat Sił Powietrznych Północ i Dekanat Sił Powietrznych Południe.
Struktura dekanalna Ordynariatu Polowego przedstawia się obecnie następująco: Dekanat Wojsk Lądowych, Dekanat Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dekanat Sił Powietrznych, Dekanat Marynarki Wojennej, Dekanat Wojsk Specjalnych, Dekanat Żandarmerii Wojskowej oraz Dekanat Duszpasterstwa Wojskowego Kościoła Greckokatolickiego.
Dziekani otrzymali mianowania na  trzyletnią.kadencję 

Od 1 lutego 2012 r. funkcję dziekana w Ordynariacie Polowym pełnią:

            Ks. prał. płk Stanisław Gulak – dziekan Dekanatu Wojsk Specjalnych.

            Ks. prał. płk Marek Karczewski - dziekane Dekanatu Wojsk Lądowych.

            Ks. prał. płk Marek Kwieciński - dziekan Dekanatu Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.

            Ks. płk Bogdan Miszczyszyn - dziekan Dekanatu Duszpasterstwa Wojskowego Kościoła Greckokatolickiego.

            Ks. kan. płk Andrzej Molendowski - dziekan Dekanatu Żandarmerii Wojskowej.

            Ks. prał. płk Janusz Radzik - dziekan Dekanatu Sił Powietrznych.

            Ks. kan. płk Zenon Surma - dziekan Dekanatu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

            Ks. kmdr Bogusław Wrona - dziekan Marynarki Wojennej.

Prawa i obowiązki dziekana określa Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonie 555:

Kan. 555
 - § 1. Oprócz uprawnień prawomocnie mu udzielonych przez prawo partykularne, dziekan ma obowiązek i prawo:
1 popierać i koordynować w ramach dekanatu wspólną działalność pasterską;
2 czuwać nad tym, by duchowni jego okręgu prowadzili życie odpowiadające ich stanowi i troskliwie wypełniali swoje obowiązki;
3czuwać nad tym, by święte czynności były sprawowane zgodnie z przepisami liturgicznymi, by czystość i piękno kościoła i sprzętu liturgicznego, zwłaszcza w sprawowaniu i przechowywaniu Najświętszego Sakramentu były starannie utrzymywane; żeby księgi parafialne były właściwie spisywane i należycie przechowywane, dobra kościelne prawidłowo administrowane, a budynek parafialny otoczony właściwą troską.

§ 2. Dziekan w powierzonym sobie dekanacie:
1 zabiega o to, ażeby duchowni zgodnie z postanowieniami
prawa partykularnego, uczestniczyli w określonym czasie w prelekcjach, spotkaniach teologicznych lub konferencjach, według postanowienia kan. 279, § 2;
2 troszczy się o dostarczenie pomocy duchowych prezbiterom swego okręgu; najbardziej zaś troszczy się o tych kapłanów, którzy znajdują się w trudniejszych okolicznościach lub przeżywają jakieś problemy.

§ 3. Dowiedziawszy się o poważnej chorobie proboszcza w swoim rejonie, dziekan winien zatroszczyć się o to, ażeby nie był on pozbawiony pomocy duchowej i materialnej, a w przypadku śmierci odprawiony był godny pogrzeb. Ma zatroszczyć się również o to, aby podczas choroby czy śmierci nie zostały zabrane lub nie zaginęły księgi, dokumenty, sprzęt liturgiczny oraz inne przedmioty należące do kościoła.
§ 4. Dziekan ma obowiązek wizytować parafie swojego rejonu w sposób określony przez biskupa diecezjalnego.
ks. płk Zbigniew Kępa (kepa@ordynariat.pl)
rzecznik prasowy Ordynariatu Polowego

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;