Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
luty
2012-02-26
72 rocznica rozstrzelania legionowian w Palmirach

26 lutego 2012 roku mija 72 rocznica jednego z najtragiczniejszych wydarzeń w dziejach Legionowa. Tego dnia w 1940 roku w wyniku akcji odwetowej za rzekome zabicie przez Polaków wójta komisarycznego Merlke hitlerowcy rozstrzelali ok. 190 mieszkańców Legionowa i okolic (174 mężczyzn i 16 kobiet). Prawdopodobnie była to prowokacja gestapo, którą organizacyjnie przeprowadzili volksdeutsche Dreger, Korcz i Stupnicki.

W Palmirach zamordowano najwybitniejszych obywateli Legionowa, działaczy społecznych i politycznych – założycieli miasta Legionowa. To właśnie oni w latach 20 i 30 doprowadzili do powstania gminy Legionowo
i ofiarnie przyczynili się do jej rozwoju. Wśród ofiar byli urzędnicy, przemysłowcy, wojskowi, lekarze i inżynierowie. Listę osób do rozstrzelania sporządzili miejscowi Niemcy – przedwojenni mieszkańcy Legionowa. Doskonale znali oni lokalne stosunki i osobiście uczestniczyli w aresztowaniach.

Wśród zamordowanych znalazło się wielu znaczących obywateli Legionowa m. in. Mikołaj Bożym, który 7 września 1939 r. wobec opuszczenia Legionowa przez dotychczasowe władze gminy objął obowiązki wójta czasu wojny. Wraz z synem Józefem został aresztowany przez hitlerowców 24 lutego 1940 r. Inną ofiarą egzekucji był ppłk dr Julian Mermon – wieloletni naczelny lekarz Garnizonu Legionowo. W zbiorowej mogile odnaleziono zwłoki kpt. Henryka Starczewskiego – bohatera wojny z 1920 r. i działacza niepodległościowego z Jabłonny.

W czasie powojennej ekshumacji przeprowadzonej w maju 1946 r. udało się ustalić nazwiska zaledwie 78 ofiar z tego 48 z Legionowa. Upamiętnia je tablica ufundowana z inicjatywy ks. płk. Jana Mrugacza na ścianie kościoła garnizonowego w Legionowie.

Z inicjatywy Muzeum Historycznego w Legionowie i Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej przy wsparciu Prezydenta Miasta Legionowa organizowany jest corocznie wyjazd do Palmir w rocznicę tych wydarzeń. W tym roku liczne grono legionowian na czele z panem Wojciechem Jeute autokarem udało się do Palmir w celu oddania hołdu pomordowanym. Złożono kwiaty i zapalono znicze na miejscu egzekucji oraz na wszystkich zidentyfikowanych mogiłach legionowian, rozpoczynając od mogiły wójta czasu wojny Mikołaja Bożym. Modlitwę w intencji pomordowanych odmówił ks. ppłk Stanisław Błądek kapelan z parafii wojskowej. Uczestnicy oddali hołd również rozstrzelanemu ks. Zygmuntowi Sajna proboszczowi Góry Kalwaria, którego
w 1999 roku papież Jan Paweł II włączył do grona błogosławionych męczenników II wojny światowej. Znicze zapalono przy mogile Macieja Rataja Marszałka Sejmu RP przywódcy chłopów, rozstrzelanego 21 czerwca 1940 r. oraz Janusza Kusocińskiego mistrza olimpijskiego.

Na cmentarzy w Palmirach spoczywa 2115 obywateli polskich głównie mieszkańców Warszawy zamordowanych w tajnych egzekucjach przez hitlerowców w latach 1939 do 1943 roku. Zginęli za to, że byli Polakami.

tekst ks. ppłk Stanisław Błądek.
foto   Zbigniew Piorun

Więcej zdjęć w galerii foto.

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;