Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
czerwiec
2012-06-06
Bp Antoni Pacyfik Dydycz na UKSW: Ratowanie pamięci o męczennikach Wschodu (konwersatorium o kapelanach wojskowych zamordowanych na Wschodzie)

- Sługa Boży Prymas Wyszyński pod koniec l. 70 na spotkaniu mówił nam ( profetycznie), że trzeba gromadzić dokumentację o męczennikach Wschodu – wspomina o. Salezy Bogdan Brzuszek (OFM), wicepostulator w procesie br. Alojzego Kosiby i biograf kleryka Dominika Ignacego Drabczyńskiego, zamordowanego w Katyniu. – Po śmierci ks. Peszkowskiego, sprawa wyniesienia na ołtarze męczenników komunizmu, kapelanów wojskowych, wśród nich mojego wuja ks. Jan Ziółkowskiego, zamordowanego w Katyniu się zatrzymała. Modliliśmy się za wstawiennictwem Jana Pawła II, by pomógł - mówiła m.in. na konwersatorium w UKSW, pani Barbara Tarkowska.- I wreszcie sprawa ruszyła…

-
Dziękujemy bp. Antoniemu Dydyczowi, któremu Episkopat Polski powierzył przygotowania do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego Męczenników Wschodu za powołanie  Ośrodka Dokumentacji Kanonizacyjnej Męczenników Wschodu (1917-1989), mówiła bratanica kapelana Ziółkowskiego w czasie konwersatorium na UKSW.

W drugą rocznicę beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki, 6 czerwca 2012r., pod patronatem ks. prof. Henryka Skorowskiego, zostało zorganizowane konwersatorium poświęcone wymianie informacji, dorobku historyków, możliwościom popularyzowania wiedzy na temat, który jest wciąż „białą plamą” w świadomości historycznej Europy, ale i samych Polaków. Ta bolesna sprawa – to godne upamiętnienie i wyniesienie do chwały ołtarzy m.in. duchowieństwa polskiego, zamęczonego przez Sowietów. Jak przypomniał w swoim liście pasterskim koordynator procesu kanonizacji Męczenników Wschodu Antoni Pacyfik Dydycz, ordynariusz drohiczyński, ta sprawa była szczególnie bliska Janowi Pawłowi II: „W latach mej młodości ja sam byłem świadkiem ogromnych cierpień i bolesnych doświadczeń. Moje kapłaństwo od samego początku «wpisywało się w jakąś olbrzymią ofiarę ludzi mojego pokolenia, mężczyzn i kobiet» (Dar i Tajemnica, s. 38). Doświadczenia drugiej wojny światowej i lat następnych nauczyły mnie patrzeć z uwagą i wdzięcznością na świetlany przykład tych, którzy od pierwszych lat XX wieku aż do jego końca doznawali prześladowań, przemocy i śmierci z powodu swej wiary i postępowania zgodnego z Chrystusową prawdą. [...] Jest ich bardzo wielu! Pamięć o nich nie może zaginąć - przeciwnie - należy ją odtworzyć na podstawie dokumentów” (Jan Paweł II, Nigdy nie ugięli się przed mocą zła, w: L 'Osservatore Romano, wyd. pol. nr 7-8/2000, str. 33).

Uczestnikami dyskusji na UKSW byli m.in.: bp Antoni Dydycz, prof. Wiesław Wysocki, Barbara Tarkowska, ks. płk Zbigniew Kępa, Jacek Macyszyn, Sławomir Frątczak, o. Salezy Bogdan Brzuszek, zakonnicy i księża z różnych diecezji polskich, z których pochodzili kapelani wojskowi, zgłoszeni do procesu kanonizacyjnego, dyr. Muzeum w Mińsku Mazowieckim, przewodniczący Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Mazowieckiego, Leszek Celej, przedstawiciel Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, dyr. Jacek Polańczyk.

Przedstawiciel Ordynariatu Polowego ks. płk Zbigniew Kępa przypomniał w skrócie, co robi duszpasterstwo wojskowe , aby zachować pamięć o Katyniu.

Kaplica Katyńska w Katedrze Polowej to najważniejsze sanktuarium pamięci i modlitwy. Przypominał też nauczanie biskupów polowych, którzy uczestniczyli w otwieraniu, poświęceniu i nawiedzaniu nekropolii Golgoty Wschodu. Przełomowy okazał się rok 2007, mówił ks. Kępa i inicjatywa prezydenta Lecha Kaczyńskiego „Katyń pamiętamy, uczcijmy pamięć bohaterów”, kiedy to  30. kapelanów wojskowych różnych wyznań, zamordowanych na Wschodzie, zostało pośmiertnie awansowanych na wyższe stopnie oficerskie. Ksiądz Kępa przypomniał, że formą popularyzacji i narzędziem edukacji historycznej na temat martyrologium polskiego na Wschodzie jest m.in. strona internetowa Ordynariatu Polowego.

Ogromną pomocą w gromadzeniu informacji dla potrzeb procesu kanonizacyjnego Męczenników Wschodu (wśród nich 24. kapelanach wojskowych wyznania rzymskokatolickiego) jest praca 9. świeckich wolontariuszy ze środowiska Warszawskiej Rodziny Katyńskiej. Plon ich pracy został przedstawiony zainteresowanym uczestnikom konwersatorium. Prace te koordynuje bratanica ks. Jana Ziółkowskiego – Barbara Tarkowska.  Jak podkreśliła Pani Tarkowska, która prowadzi intensywną korespondencję z różnymi instytucjami, jest wielu ludzi dobrej woli w archiwach i innych miejscach, którzy bardzo chcą pomóc w sprawie upowszechnienia wiedzy o heroizmie i męczeństwie naszych rodaków w Rosji Sowieckiej.

Przedstawiciel Sejmiku Mazowieckiego zauważył, że choć to temat, który z trudnością się przebija do powszechnej świadomości i w każdej instytucji są rafy i niebezpieczeństwa, ale potrzeba ludzi odważnych, którzy je pokonają. Przywołał myśl założyciela ruchu oazowego, ks. Franciszka Blachnickiego: Gdy człowiek staje przed dylematem tego rodzaju, musi zadać sobie pytanie: czy można czy trzeba? Jeśli zapyta, czy można ,to lepiej żeby się z trudną sprawą nie mierzył. Uczestnicy dyskusji na UKSW zwracali uwagę na rażące zaniedbania w polityce historycznej naszych ambasad i służb konsularnych za granicą Jeden z księży przytoczył bulwersujące wydarzenie z obchodów w obozie Ravensbruck, na których zabrakło przedstawicieli ambasady polskiej – Podeszli do nas Anglicy :- Macie polską flagę, co wy tu robicie? Czy w tym obozie były Polki? A przecież w tym obozie było 40.tys. Polek.

Przedstawiciel środowiska naukowego z Uniwersytetu Śląskiego ks. prof. Jerzy Myszor sformułował postulat o potrzebie inicjatywy Episkopatu Polski, skierowanej do środowisk naukowych, na wzór podobnej inicjatywy Episkopatu Niemiec.

Na zakończenie tego spotkania, prof. Wysocki przedstawił szkic tematyczny przygotowywanej na przyszły rok publikacji o kapelanach wojskowych zamordowanych na Wschodzie na podstawie zgromadzonej dotychczas dokumentacji…  

Decyzję o przygotowaniu i przeprowadzeniu procesu beatyfikacyjnego męczenników komunizmu 1917-1989 podjęli biskupi w 2008 r. Ksiądz arcybiskup Józef Michalik, przewodniczący KEP, sprawę przygotowania i wszczęcia przedmiotowego procesu powierzył ks. bp. Antoniemu Dydyczowi, ordynariuszowi drohiczyńskiemu. Prace nad przygotowaniem i poprowadzeniem procesu beatyfikacyjnego świadków wiary, męczenników, głównie Wschodu zostały podjęte na wzór do już przeprowadzonego procesu beatyfikacyjnego 108. męczenników nazizmu. Zostały oni wyniesieni do chwały ołtarzy przez Jana Pawła II w Warszawie na placu Piłsudskiego w 1999 roku.

Elżbieta Szmigielska - Jezierska

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;