Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
czerwiec
2015-06-22
Bp Guzdek do żołnierzy Dowództwa Generalnego: wiernie służyć Ojczyźnie, to stać po stronie dobra i prawdy w sercu

- Trzeba najpierw opowiedzieć się po stronie dobra i prawdy w swoim sercu, aby później stanąć na pierwszej linii frontu i wiernie służyć Ojczyźnie, która jest naszą Matką i naszym domem – mówił do żołnierzy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych (DG RSZ) Biskup Polowy Józef Guzdek podczas Mszy św. sprawowanej w ich intencji w katedrze polowej. Dziś po raz pierwszy obchodzone jest święto Dowództwa odpowiedzialnego za przygotowanie sił i środków armii do obrony granic państwa. Podczas Mszy św. bp Guzdek odznaczył żegnającego się z mundurem gen. broni pil. Lecha Majewskiego, Dowódcę Generalnego RSZ medalem „Milito pro Christo”.

Przed Mszą św. gen. Lech Majewski, gen. dyw. Mirosław Różański, nowomianowany dowódca DR SZG i bp Józef Guzdek złożyli kwiaty i znicz w Kaplicy Katyńskiej.

Przy ołtarzu stanęły poczty sztandarowe jednostek podległych DG RSZ. Liturgię słowa przygotowali żołnierze DG RSZ.

W homilii bp Guzdek przypomniał postacie bp. Jana Fischera i Tomasza More’a, męczenników za wiarę Kościoła rzymskokatolickiego w Anglii, ściętych przez króla Henryka VIII za przeciwstawienie się rozwodowi króla i jego polityce wobec Kościoła. - Kiedy umierali byli u szczytu kariery, ale nie utracili moralnej orientacji, pozostali posłuszni sumieniu. Rzecz rzadka i godna naśladowania! Na szafocie stracili głowy, ale uratowali twarze - powiedział.

Biskup Polowy zauważył, że przypadające dziś święto DG RSZ i spotkanie z męczennikami kościoła katolickiego ma symboliczne znaczenie. - Podobnie jak oni pełnicie niezwykle odpowiedzialne zadania w naszej Ojczyźnie. Na waszych barkach spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo naszego państwa. Aby sprostać tym zadaniom musicie być ludźmi o prawych sumieniach i wierni jasno sprecyzowanej hierarchii wartości, którą najpełniej opisują i wyrażają słowa wypisane na wojskowych sztandarach: „Bóg, Honor, Ojczyzna” - podkreślił.
Dodał, że „wypełniając ważne zadania, trzeba nieustannie pytać o stan ludzkich sumień”. - Człowiek prawy w każdej sytuacji słucha swojego sumienia. Choć jest to nieraz trudne, wymagające wewnętrznej determinacji, angażuje się w dobro, pomnaża je w sobie i wokół siebie, w żadnym wypadku nie godzi się na zło – powiedział.

Biskup Guzdek wymienił kilka cech, które charakteryzują jego zdaniem prawe sumienie. - Człowiek sumienia stawia sobie wysokie wymagania. Angażuje się w budowanie wspólnego dobra w duchu prawdy, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Nie zamyka oczu i nie odwraca głowy, gdy dostrzega łamanie prawa i działanie na szkodę dobra wspólnego – podkreślił.

Ordynariusz wojskowy przypomniał słowa Jana Pawła II, że „Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia!”. - To „dzisiaj!” – wciąż trwa. Pamiętajmy, że rozwój i bezpieczeństwo naszej Ojczyzny, szczęście każdego z nas zależy przede wszystkim od tego, jaki będzie człowiek – jakie będzie jego sumienie - przekonywał.

Życzył żołnierzom i pracownikom DG RSZ, aby spotkanie z patronami dzisiejszego dnia oraz chwila modlitwy i refleksji, będą dla nich czasem formacji sumień. - Musicie być mocni! Musicie być ludźmi prawego sumienia! Trzeba najpierw opowiedzieć się po stronie dobra i prawdy w swoim sercu, aby później stanąć na pierwszej linii frontu i wiernie służyć Ojczyźnie, która jest naszą Matką i naszym domem - podkreślił.

Mszę św. koncelebrowali kapelani Ordynariatu Polowego: ks. płk January Wątroba, wikariusz generalny biskupa polowego, ks. Jan Dohnalik, kanclerz Kurii Polowej, ks. płk Bogdan Radziszewski, kapelan DG RSZ oraz dziekani dekanatów diecezji wojskowej. W Eucharystii uczestniczyło liczne grono generałów, oficerów, podoficerów, żołnierzy i pracowników DG RSZ.

Za sprawowaną Mszę św. i posługę kapelanów w jednostkach wojskowych podziękował bp. Guzdkowi gen. Majewski. – Dla mnie, żołnierza, dowódcy słowo „służba” oznacza podporządkowanie osobistych planów i marzeń, dobru wspólnemu. Wiem jak trudne związane są z tym często żołnierskie wybory i ważne duchowe wsparcie. Wiedzą o tym także żołnierza Wojska Polskiego, szczególnie Ci, którzy pełnią służbę poza granicami kraju. Otrzymane w warunkach rozłąki słowa otuchy mają wartość szczególną. Dlatego na ręce Księdza Biskupa i obecnych tu kapelanów wojskowych pragnę przekazać serdeczne słowa wdzięczności za codzienny trud duszpasterski, więź i obecność z żołnierzami wszędzie tam, gdzie wykonujemy powierzone zadania – powiedział.

Gen. Majewski podkreślił, że święto ma dla niego znaczenie wyjątkowe, gdyż z kilka dni kończy służbę w Wojsku Polskim. Przyznał, że zachowa w pamięci rozmowy prowadzone z Biskupem Polowym i kapelanami, które odbywały się m. in. podczas wyjazdów i spotkań na poligonach. - Stanowią one dla mnie źródło refleksji i duchową inspirację – powiedział. Życzył Biskupowi Polowemu i kapelanom, aby ich posługa duszpasterska przynosiła oczekiwane owoce. Generał Majewski przekazał Biskupowi Polowemu ryngraf DG RSZ.

Biskup Guzdek odznaczył gen. Majewskiego medalem „Milito pro Christo”. – Chciałem przekazać ten medal jako wyraz uznania i wdzięczności za służbę, którą Pan pełnił. To także wyraz uznania i wdzięczności dla Pana najbliższych, bo dom i rodzina są inspiracją i oparciem dla służby każdego żołnierza – powiedział.

W południe w siedzibie Dowództwa Generalnego odbył się apel z okazji święta jednostki. W czasie uroczystości po raz pierwszy zostanie podniesiona na maszt flaga Dowódcy Generalnego RSZ. Podczas apelu odbył się przelot samolotów TS-11 „Iskra” z zespołu akrobacyjnego „Biało-Czerwone Iskry” z Dęblina.

DG RSZ powstało w wyniku reformy systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP z dnia 21 czerwca 2013, zaproponowanej przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Reforma zlikwidowała poszczególne dowództwa rodzajów sił zbrojnych i na ich miejsce powołała nowe dowództwo: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Nowo powstałe dowództwo jest następcą prawnym poprzednich dowództw i podlega bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej.

Dowództwo jest odpowiedzialne za planowanie i realizację zadań mających na celu przygotowanie sił i środków Sił Zbrojnych RP do obrony granic państwa. Ma również za zadanie zapewnić bezpieczeństwo obywateli oraz wsparcie międzynarodowego pokoju w ramach zobowiązań sojuszniczych. Pierwszym Dowódcą DG RSZ został gen. broni pil. Lech Majewski.

9 czerwca 2015 roku na stanowisko to został powołany gen. dyw. Mirosław Różański, który obowiązki podejmie od 1 lipca 2015 roku.

Święto Dowództwa Generalnego zostało ustanowione na 21 czerwca decyzją ministra obrony narodowej z 27 października 2014 roku. Data nawiązuje do terminu podpisania przez Prezydenta RP ustawy z 21 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw, usprawniającej i unowocześniającej system kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. Nowelizacja wspomnianej ustawy stanowiła formalną podstawę do utworzenia Dowództwa Generalnego RSZ.

Więcej zdjęć pod tym linkiem >>>
kes


ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;